понедељак, 8. септембар 2008.

Најава догађаја: Први пословни форум словенских земаља

10. септембар 2008, Привредна комора Србије, Теразије 23, велика сала/II, 10.30 сати
Организатори су Одбор за економске односе са иностранством и Биро за регионалну сарадњу ПКС.
Форум се одвија под слоганом ''Словенска бизнис синергија'' и на њему ће учествовати економски саветници амбасада словенских земаља у Београду, као и директори представништава страних комора.
Сатница:
10.15 - 10.30
Регистрација учесника
10.30 - 10.40
Уводно излагање председника ПКС Милоша Бугарина Словенска бизнис синергија
10.40 - 10.50
ЦЕФТА 2006 и могућности регионалне сарадње, Миливоје Милетић, директор Бироа за регионалну сарадњу у ПКС
10.50 - 11.00
Прилив страних директних инвестиција као фактор бржег развоја земље, Сватоплук Чех, шеф економског одељења Амбасаде Чешке Републике
11.00 - 11.10
Могућност руских инвестиција у развој руско – српске сарадње у области енергетике, Јуриј Булигин, директор Представништва Трговинско – индустријске коморе Руске Федерације
11.10 - 11.20
Ефекти приватизације пољопривредног земљишта у Украјини на извоз пољопривредних производа и привлачење страних директних инвестиција Ирина Жорњак, економски саветник Амбасаде Украјине
11.20 - 11.30
Аутомобилска индустрија у Словачкој и могућности производне сарадње са другим земљама, Петер Молнар, економски саветник Амбасаде Републике Словачке
11.30 - 12.00
Панел дискусија
Медијатор: Оливера Киро, секретар Одбора за економске односе са иностранством ПКС
Контакт телефон: 011 32 48 046.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine