четвртак, 11. септембар 2008.

Јавна расправа о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености

Одбор за привреду и финансије, на 4. седници одржаној 19. августа 2008. године, размотрио је и оценио прихватљивим Предлог програма јавне расправе о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености, који је припремило Министарство економије и регионалног развоја.

Текст Нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Образложење нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Oд 1. септембра 2008. године почиње јавна расправа и трајаће до 1. октобра 2008. године. Ваше коментаре можете послати на електронску адресу: ljiljana.pp@merr.sr.gov.yu

....

Помоћник министра: мр Борислава Јакшић

е-пошта: borislava.jaksic@merr.sr.gov.yu

тел: 011 3346 112

Пренето са сајта МЕРР.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine