среда, 29. октобар 2008.

КОНКУРСИ : Нови конкурс Фонда за младе таленте

Фонд за младе таленте Републике Србије је расписао нови Конкурс за награђивање ученика средњих школа и студената за постигнуте успехе на републичким и међународним (светским, европским, регионалним) такмичењима у току календарске 2007. године. Конкурс је отворен до 15. новембра 2008. године

Министарство омладине и спорта је расписало конкурс за доделу награда ученицима средњих школа и студентима који су постигли врхунске резултате на републичким и међународним такмичењима. Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:
  1. да су држављани/ке Републике Србије или имају статус избеглица;
  2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглица;
  3. да нису навршили 25 година живота до 31.12.2007. године
  4. да су у периоду од 1. јануара 2007. до 31. децембра 2007, освојили једно од прва три места/награде у појединачној или екипној конкуренцији на међународним (светским, европским, регионалним) и републичким такмичењима која су призната од стране Министарства просвете, а за област школског и универзитетског спорта и од стране Министарства омладине и спорта;

Списак документације коју је потребно доставити, образац за пријаву, као и посебне услове које је Фонд за младе таленте прописао за такмичења у области спорта и уметности, заинтересовани могу преузети на следећој страници:

http://www.mos.sr.gov.yu/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=1

Кандидат који подноси документацију за добијање новчане награде, може добити награду у једној области само једанпут за највише освојено место на такмичењу одржаном у току календарске 2007. године.

У такмичења се не убрајају: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси и квизови осим за физичко васпитање, односно спорт, у складу са Категоризацијом система такмичења – за ученике средњих школа. Кандидати који су поднели докуметацију Министарству просвете у току 2007. и 2008. године а у вези награда Фонда за младе таленте за постигнуте резултате на такмичењима у 2007. години морају поднети нову документацију у складу са расписаним конкурсом.

Образац са комплетном горенаведеном документацијом доставља се препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке пословеРепубличких органа искључиво на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2
11070 НОВИ БЕОГРАД

Са обавезном назнаком на коверти испод адресе Министарства: "Фонд за младе таленте – Конкурс за доделу награда"

Све додатне информације заинтересовани могу затражити електронском поштом преко адресе: sonja.gicka@mos.sr.gov.yu или на вебсајту Министарства омладине и спорта: www.mos.sr.gov.yu .

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine