среда, 29. октобар 2008.

Грађански надзор буџета намењеног рањивим категоријама становништва

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА У ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ ИЗДВОЈИЛА 1.083.893.651 ДИНАРА (13.548.671 ЕУРА) ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА САМО У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ? Да ли знате на шта је утрошен тај новац и у којој мери је помогао онима којима су услуге из области социјалне заштите неопходне?
У оквиру пројекта Грађански надзор буџета намењеног рањивим категоријама становништва, Центар за развој непрофитног сектора (ЦРНПС) покушава да пронађе одговор на ова питања, како би се створили услови да новац из републичког буџета намењен рањивим категоријама становништва на најефикаснији начин оствари свој циљ - да договори на њихове потребе.
Залажемо се да се организације цивилног друштва, које се баве пружањем услуга рањивим категоријама, укључе у дефинисање политика и приоритета Владе Србије у тој области, као и да добију могућност да под једнаким условима конкуришу за средства из буџета којима ће остваривати те политике и приоритете.
У овом тренутку, новац из буџета Републике Србије намењен невладиним организацијама додељује се или по сили застарелих закона, или арбитрарним одлучивањем у министарствима, а само ретко путем јавних конкурса. У највећем броју случајева, организације које су добиле новац из републичког буџета немају обавезу да извештавају о активностима које су њиме оствариле, па зато није познато да ли су те активности - уколико их је било - имале било каквог ефекта на побољшање положаја рањивих категорија.
ЦРНПС Вас позива нам се придружите у иницијативи да се дотације за НВО из буџета Србије убудуће додељују искључиво путем јавног конкурса са унапред одређеним критеријумима, а на основу претходно утврђених приоритета.
За почетак, потребна нам је Ваша помоћ да дођемо до података који ће бити коришћени као аргументи у дијалогу са Владом Србије и најширом јавношћу.
Уколико се ваша организација бави старим изнемоглим, особама са инвалидитетом, децом без родитељског старања, самохраним родитељима, Ромима, ментално недовољно развијеним особама, избеглим и интерно расељеним лицима... било кроз програме, сервисе, односно пружање услуга, молимо вас да одговорите на упитник који можете пронаћи на линку, без обзира да ли сте корисник средства из буџета за 2007. и 2008. годину или нисте.
Молимо вас да прецизно и искрено одговорите на упитник, потпуни и тачни подаци ће допринети да ово истраживање буде основа за заједничку акцију. Информације коју нам пружите, биће драгоцене и Вама и нама.
Молимо Вас да попуњени упитник пошаљите на адресу: info@crnps.org.yu
Унапред Вам се захваљујемо на учешћу и Вашој помоћи да заједно остваримо заједнички циљ - једнаке услове за све.
(ЦРНПС)

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine