недеља, 5. октобар 2008.

ПРИМЕНА ВЕБ 2.0 СЕРВИСА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Садржај
У раду су презентирана искуства у примени скупа технологија под заједничким називом веб 2.0 у реализацији пројекта подржаног од стране локалне самоуправе. Закључак је да постојећи ниво развијености веб 2.0 сервиса омогућава висок ниво транспарентности активности локалне самоуправе, уз висок ниво партиципативности заинтересованих страна са минималним трошковима имплементације.
1. УВОД
Сагласно одлуци Скупштине Општине Смедеревска Паланка и решењу председника Општине започета је реализација пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка (даље Пројекат) јула ове године. Важна компонента Пројекта је и обезбеђење видљивости због потребе укључења шире јавности у разним фазама креирања Стратегије. Стручни консултант (потписани) је предложио, што је и прихваћено, да се од почетка реализације пројекта користе различити сервиси интернета под заједничким називом веб 2.0.
Веб 2.0 термин се појавио 2004.г. ([1]) са намером да опише промене у начину коришћења интернета и технологија које су већ биле развијене са акцентом на подстицање креативности, дељење информација и сарадњу између корисника. Овај концепт је довео до развоја и еволуције заједница базираних на вебу и хостованих сервиса као што су сајтови са социјалним мрежама, сајтови за размену видео записа, вики сајтова, блогова, и фолксономија. Због глобалног карактера интернета сви ови сервиси су доступни и у Србији а неки од њих су и локализовани на српски језик. Потенцијали ових сервиса за локалну самоуправу су препознати у Општини Смедеревска Паланка и искоришћени у Пројекту ([2]).
Коришћени су следећи канали (сервиси):
 • Блог Пројекта
 • Јавни календар Пројекта
 • Вики Пројекта
 • Гугл група Пројекта
 • Канал за публиковање документације Пројекта
 • Публиковање фотографија Пројекта
 • Канал за публиковање видео записа са активности на Пројекту
 • Канал за анкетирање грађана путем интернета
 • Социјална мрежа Пројекта
Као службена адреса Пројекта отворен је налог на Гуглу имајући у виду висок ниво услуга Гугла за размену електронске поште и сервисе који се могу активирати. За потребе Пројекта активиран је само део сервиса Гугла. Добијени бесплатни простор значајно превазилазио процењене потребе Пројекта.
2. БЛОГ ПРОЈЕКТА
Блог (скраћено од веблог, од енг. weblog, blog) је низ хронолошки организованих уноса који се приказују на веб-страницама (углавном су уноси сортирани од најновијих ка старијим).

Типови уноса могу варирати не само по својој теми и обиму већ и по формату. Тако постоји велики број блогова чији су уноси у текстуалном формату (попут вести, белешке, расправе). Такође, постоји велики број блогова где је унос фотографија, скица или неки други графички рад, адреса ка неком занимљивом садржају на Интернету и тако даље.

Због наведених основних карактеристика изабрали смо да централна приступна страна подацима о пројекту буде блог Пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com/ коришћењем сервиса Гугла Bolgger ([3]).

Снимак екрана је следећи.

Блог Пројекта је са уграђеним опцијама за претплату за пријем нових прилога путем е-маила, са активираном опцијом за коментарисање прилога а такође са уграђеним кодом за разне опције које платформа нуди (код за референцирање на јавни Гугл каландар Пројекта, код за презентацију фотографија Пројекта, код за референцирање на линкове Пројекта, код за публиковање видео прилога Пројекта, скривени бројач посета, итд.).

За непуних месец дана блог је прегледан више од 200 пута од стране више од 50 јединствених посетилаца при чему га је више од 70 њих више пута посетило. Наша оцена је да је ово веома добар резултат примене овог приступа имајући у виду да је реч о новим услугама и кратко време функционисања блога (мање од месец дана).

3. ЈАВНИ КАЛЕНДАР ПРОЈЕКТА
Као јавни календар Пројекта користи се Гугл услуга Google Calendar ([4]) због своје једноставности и лакоће интеграције у друге веб 2.0 сервисе. Снимак екрана календара Пројекта је следећи

4. ВИКИ ПРОЈЕКТА
Вики (од хавајског 'вики вики' што значи 'брзо') ([5]) је врста веб сајта на којима је дозвољено посетиоцима да мењају садржај. Разлог за постављање викија Пројекта је чињеница да ће бити пуно информација које захтевају ажурирање а најбоље је да информације о некој организацији или појединцу ажурира њен власник када до промене дође. Да би се ово остварило обезбеђено је да учесници у Пројекту имају своју е-маил адресу и да добију основне информације о концепту функционисања викија. Други разлог је могућност да се у појединим фазама дозволи висок степен интерактивности у креирању финалне верзије документа Пројекта (Стратегија развоја социјалне заштитете) где би и грађани активно учествовали. Ово је посебно значајно у фази јавне расправе где веб 2.0 омогућава висок степен партиципативности заинтересованих страна.

Као платформу за вики Пројекта изабран је вики портал wikispaces.com који је једноставан за коришћење, омогућава интегрисање скоро свих веб 2.0 сервиса и бесплатно се добија 2 GB простора.

Снимак насловне стране викија је следећи:

5. ГУГЛ ГРУПА ПРОЈЕКТА

Поред нових и напредних сервиса сматрали смо да треба користити и неки од традиционалних као што су дистрибутивне листе које Гуг подржава у оквиру свог сервиса Гугл група. Разлог за речено је да неки од учесника у пројекту нису довољно вични у коришћењу сервиса интернета а Канцеларији Пројекта је једноставније да информације од општег значаја за учеснике дистрибуира коришћењем дистрибутивних листи. Постоје две групе и то једна за чланове Партнерске групе Пројекта (учеснике Пројекта) и друга за општу јавност. Прва група није за ширу јавност а друга је отворена и свако може да јој приступи.

Снимак екрана прве групе (http://groups.google.com/group/srsz-partnerska-grupa) је следећи:

Снимак екрана друге групе (http://groups.google.com/group/srsz) је следећи:

6. КАНАЛ ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
Природа пројекта је таква да се генеришу бројни документи који су јавног карактера и питање њиховог публиковања је решено коришћењем сервиса Scribd (http://www.scribd.com) који се показао као одличан у експлатацији имајући у виду да се у друге веб 2.0 сервисе може уградити код за референцирање на документе захваљујући примени iPaper услуге ([6]).

Насловна страна Пројекта на Scribd сервису (http://www.scribd.com/people/view/1985244) је следећа

7. ПУБЛИКОВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА ПРОЈЕКТА

У току Пројекта активности су документоване и дигиталним фотоапаратом и стога се јавила потреба да се исте учине јавно доступним. У том циљу изабран је Гуглов сервис picasaweb који је са 1 GB простора сасвим довољан за потребе Пројекта. Додатан разлог за избор овог сервиса је и могућност креирања албума са фотографијама и повезивање са локацијом на којој су фотографије направљене.

Снимак екрана канала за публиковање фотографија (http://picasaweb.google.com/osp.srsz) Пројекта је следећи:

8. КАНАЛ ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ ВИДЕО ЗАПИСА СА АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ

Пошто ће се активности на Пројекту снимати и видео камером неопходно је било обезбедити публиковање видео материјала Пројекта. Као најпогодније решење за публиковање видео записа са активности на Пројекту наметнуо се YouTube као проверено и стабилно решење.

Снимак екрана овог канала за публиковање (http://www.youtube.com/user/srszosp) видео прилога Пројекта је:

9. КАНАЛ ЗА АНКЕТИРАЊЕ ГРАЂАНА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Природа пројекта је таква да је неопходно консултовати грађана око појединих питања. У том циљу осмишљене су анкете које ће у електронској форми бити реализоване преко сервиса surveygizmo (http://www.surveygizmo.com/). Неограничен број упитника са неограниченим бројем питања у упитнику и читавом палетом корисних опција у режиму бесплатног коришћења учинили су овај сервис правим изборим за потребе пројекта.

Снимак екрана прве анкете је следећи:

10. СОЦИЈАЛНА МРЕЖА ПРОЈЕКТА

Социјална мрежа Пројекта је базирана на платформи Нинг на адреси http://srszosp.ning.com/. Услуга социјалне мреже на интернету ([7]) је фокусирана на изградњу онлине заједнице која дели интересовања и активности и који су заинтересовани да истраже интересовања и активности других људи. Разлог њеног покретања је у чињеници да израда Стратегије развоја социјалне заштите траје одређено време али ће имплементација Стратегије развоја социјалне заштите трајати годинама и да је нужно омогућити свим актерима социјалне заштите, како на локалном тако и на националном нивоу, да размењују информације и да презентирају своје активности на јединственој платформи у складу са глобалним трендовима. Уведена социјална мрежа, која обједињује и неке веб 2.0 сервисе који су у оквиру Пројекта покренути на другим платформама, не конкурише другим сервисима већ их само надопуњује

Снимак екрана социјалне мреже пројекта је следећи:

11. ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИМЕНЕ ВЕБ 2.0 СЕРВИСА

Коришћени веб 2.0 сервиси су у јавном домену у смислу да је њихово коришћење бесплатно и да су публиковане информације доступне свима који имају приступ интернету. Имајући у виду да је пројектни захтев био обезбеђење високог нивоа транспарентности активности на пројекту, лакоћа приступа документацији пројекта као и да трошкови видљивости буду што нижи уз велику брзину у публиковању прилога једино рационално решење, на овом степену развоја технологије, је било коришћење веб 2.0 сервиса у јавном домену. Овај приступ је могуће користити у скоро свим пројектима локалне самоуправе јер већ сада критичан број грађана Србије има приступ интернету. Једини услов је да се о примени веб 2.0 сервиса размишља од почетка реализације пројеката и да кључни персонал пројекта буде упознат са њиховим могућностима да би се садржаји пројекта благовремено адаптирали у формате за веб 2.0 сервисе.

12. ЗАКЉУЧАК

Коришћењем веб 2.0 сервиса у јавном домену локална самоуправа може да обезбеди висок ниво транспарентности својих активности, висок ниво партиципативности заинтересованих страна уз минималне трошкове.

ЛИТЕРАТУРА
 • [1] Web 2.0, http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 • [2] Пројектни задатак за израду Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка, http://srsz.wikispaces.com
 • [3] Blogger, http://en.wikipedia.org/wiki/Blogger.com
 • [4] Google Calendar, http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar[5] Wiki, http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
 • [6] iPaper: a Simple Way to View and Share Documents on the Web, http://blog.wired.com/monkeybites/2008/02/ipaper-a-simple.html
 • [7] Social network service, http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service

Додатне информације могу да се добују на наведеним линковима или од аутора овог чланка на е-маил
milanmmilosevic@gmail.com.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine