понедељак, 24. септембар 2007.

Смедеревска јесен 2007.

И ове године одржава се традиционална манифестација "Смедеревска јесен".
Протокол значајних догађаја 28.9.2007.g. за госте је:
13:00 Отварање Пољопривредне изложбе (Велики град)
16:30 Свечани дефиле
18:30 Градска галерија "Нинић" - Изложба Косаре Бокшан и Петра Омчикуса
20:00 Свечано отварање "Смедеревске јесени" (Мали град).

Привредна изложба је доступна посетиоцима за сво време трајања догађаја.

Неколико речи о Смедереву:

Смедерево, средњовековни град Ђурђа Бранковића, на десној обали Дунава удаљен је од Београда 46 км и повезан савременим друмским и железничким саобраћајницама и воденим путем. Налази се на обронцима Шумадије који се спуштају на обале Дунава и Мораве, културни је и административни центар општине и центар Подунавског округа. Смедерево је град бурне прошлости и богате садашњости, град историје, грожђа и вина, гвожђа и црне металургије, традиционално гостопримљив град где туристи могу посетити бројне културно-историјске знаменитости, уживати у добром грожђу и вину „Смедеревка“ и одмарати се на туристичким излетиштима.“

Фото репортажа са "Смедеревске јесени" 2006.г. је на линку.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine