недеља, 30. септембар 2007.

Конзорцијум основних и средњих школа Смедеревске Паланке ‎и Општина Смедеревска Паланка конкурисали су за средства из ‎Националног инвестиционог плана

Конзорцијум 3 средње школе и 10 основних школа у саставу ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Херој Иван Мукер", ОШ "Олга Милошевић", ОШ "Вук Караџић", Машинско-електротехничка школа "Гоша", ХТПШ "Жикица Дамњановић", ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА, ОШ "Ђорђе Јовановић" , ОШ "Лазар Станојевић", ОШ "Радомир Лазић", ОШ "Милија Ракић", ОШ "Станоје Главаш", и ОШ "Брана Јевтић" Кусадак и Општина Смедеревска Паланка конкурисаo je, на бази Уговора о пословно-техничкој сарадњи који је потписан 27.9.2007.г,са 3 пројекта за средства из Националног инвестиционог плана и то:
 • 1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА;
 • 2. МОБИЛНИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КАБИНЕТИ И ОБУКА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ; и
 • 3. ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦА НА ГАС У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА.

Ситуацији која је довела до потребе за реализацијом наведена три пројекта је немогућност обезбеђења довољног нивоа финансијских средстава у оквиру буџета Општине Смедеревска Паланка и поред чињенице да је један од приоритета за 2008.г. инвестиционо одржавање основних и средњих школа, њихово опремање и изградња котларница на гас пошто је у току гасификација Општине.

Конзорцијум сачињава 6 сеоских и 4 градске основне школе и 3 средње школе са 6105 ученика (3153 дечака и 2952 девојчица) и 537 наставника.

Циљеви пројекта ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА су:

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 711 ученика (354 дечака и 357 девојчица), 51 наставника и 15 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Херој Радмила Шишковић»
 • 2. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 988 ученика (542 дечака и 446 девојчица), 76 наставника и 26 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Херој Иван Мукер»
 • 3. Унапређен је квалитет услова извођења наставе за 501 ученика (221 дечака и 188 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Олга Милошевић»
 • 4. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 409 ученика (354 дечака и 357 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Вук Караџић»
 • 5. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 609 ученика (137 дечака и 472 девојчице), 77 наставника и 15 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде Хемијско-технолошка и прехрамбена школа „Жикица Дамњановић“
 • 6. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 585 ученика (243 дечака и 342 девојчица), 47 наставника и 14 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ПАЛАНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
 • 7. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 374 ученика (181 дечака и 193 девојчица), 30 наставника и 13 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Ђорђе Јовановић"
 • 8. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 166 ученика (65 дечака и 101 девојчица), 20 наставника и 11 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Лазар Станојевић" и инвестиционим одржавањем зграде подручног одељења у Ватошеву.
 • 9. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 142 ученика (74 дечака и 68 девојчица), 22 наставника и 10 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Милија Ракић" и одељењa у Башину.
 • 10. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 433 ученика (232 дечака и 201 девојчица), 32 наставника и 14 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Радомир Лазић.

Циљ пројекта "МОБИЛНИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КАБИНЕТИ И ОБУКА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ" је

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе коришћењем 13 мобилних мултимедијалних кабинета за 6105 ученика (3153 дечака и 2952 девојчица) и 537 наставника у ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Херој Иван Мукер", ОШ "Олга Милошевић", ОШ "Вук Караџић", Машинско-електротехничка школа "Гоша", ХТПШ "Жикица Дамњановић", ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА, ОШ "Ђорђе Јовановић" , ОШ "Лазар Станојевић", ОШ "Радомир Лазић", ОШ "Милија Ракић", ОШ "Станоје Главаш" и ОШ «Брана Јефтић».

Циљеви пројекта «ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦА НА ГАС У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА» су

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 988 ученика (542 дечака и 446 девојчица), 76 наставника и 26 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у ОШ «Херој Иван Мукер».
 • 2. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 586 ученика (531 дечака и 55 девојчица), 56 наставника и 19 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у МЕШ ГОША
 • 3. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 409 ученика (221 дечака и 178 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у ОШ «Вук Караџић».

Укупна вредност три пројекта је 120.7 милиона динара.

Додатне информације могу да се добију од Ненада Марковића, председника актива директора основних и средњих школа Општине Смедеревска Паланка на телефону 026/322-060 или преко блога http://ossosp.blogspot.com/ .
Адресар чланица конзорцијума је на линку.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine