среда, 5. септембар 2007.

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана у области омладинске политике

Министарство омладине и спорта објавило је Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана у области омладинске политике.
Удружења грађана која су регистрована у Републици Србији могу конкурисати за средства за пројекте из области омладинске политике ако се њима обезбеђује усмереност циљева пројеката ка:
  • програмима подстицања младих на удруживање и подизање капацитета удружења младих;
  • подстицање кампања за омладински активизам и волонтеризам и веће учешће младих у свим сферама друштвеног живота;
  • неформално образовање младих;
  • организовање међународних скупова и манифестација;
  • учешће на међународним скуповима и манифестацијама.

Висина средстава:

Могуће је конкурисати за три врсте пројеката:

  • 1) Основни - до 400.000 динара
  • 2) Средњи - од 400.000 до 2.000.000 динара
  • 3) Велики - од 2.000.000 до 4.000.000 динара

Право учешћа и рок за конкурисање:

Право конкурисања за доделу средстава на конкурсу имају регистрована удружења грађана која се баве проблематиком младих и која до 25.09.2007. године на задатом обрасцу предају свој предлог пројекта у складу са наведеним циљевима.

Детаљна упутства (Опште смернице за подносиоце пројекта) и конкурсна документација могу се преузети са следећих линкова:
Анекs 1.A - Образац за подношење предлога пројекта за основне пројекте
Анекс 1.Б - Образац за подношење предлога пројекта за средње и велике пројекте
Анекс2 - Образац буџета пројекта
Анекс3 - Списак донаторских организација за препоруке
За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на маил omladina@mos.sr.gov.yu

Министарство омладине и спорта
Булевар Михајла Пупина 2
11000 Београд
Телефон:011-3014 311

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine