уторак, 4. септембар 2007.

Корисна информација: Национални инвестициони план>Упутство за попуњавање пријаве пројекта и важни линкови

На сајту Националног инвестиционог плана публиковано је упутство за попуњавање пријава пројекта.

Упутство можете пронаћи ОВДЕ и у њему су правилно испуњена, примера ради, поља са контактима предлагача и корисника, као и поља датумског и финансијског типа. За поља описног типа дати су примери и коментари (обележени жутом бојом) који додатно објашњавају шта је потребно уписати у одговарајућу рубрику.

Важни линкови за НИП на једном месту су:

· ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКТА ПРЕКО СИСТЕМА НИП

· УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКТА ПРЕКО СИСТЕМА НИП

Формулар за пријаву пројекта у Microsoft Word формату можете наћи Овде

Тако попуњен формулар можете послати на маил predlog@nip.sr.gov.yu али је још боље да га након попуњавања унесете директно у систем. Уношењем директно у систем, моћи ћете одмах да сазнате да ли Ваш пројекат задовољава административне захтеве за пројекат НИП (нпр. „резултати пројекта не могу бити празно поље“), јер систем контролише унешене податке и шаље поруке о њиховој исправности. На тај начин ћете бити сигурни да сте избегли тривијалне грешке при уносу, а сам процес достављања пријава ће бити ефикаснији.

ЗА СВА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОБРАТИТЕ СЕ КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН НА ТЕЛЕФОНЕ 011-3286956 и 011-3286958

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine