недеља, 14. октобар 2007.

Јавна расправа о Стратегији одрживог развоја Републике Србије

Једна од активности УГ Европски покрет у Смедеревској Паланци, који је члан ширег састава радних група за израду Стратегије одрживог развоја Републике Србије, на припреми представљања Стратегије одрживог развоја Републике Србије у Смедеревској Паланци 25.10.2007.г. је активирање блога "Јавна расправа о Стратегији одрживог развоја Републике Србије" као платформе за унапређење дијалога о одрживом развоју Србије и о нацрту документа "Национална Стратегија одрживог развоја Републике Србије". Сви коментари са овог блога биће доступни јавности а такође ће они који буду стигли до 25.10.2007.г. бити платформа за дискусију на јавном представљању Стратегије одрживог развоја Србије у Смедеревској Паланци. У циљу олакшавања коментарисања Стратегије њен текст је декомпонован на поруке на наведеном блогу а коментарисање је крајње једноставно јер је то једна од генеричких функција изабране блог платформе. Листи коментара можете приступити преко РСС фида за коментаре http://feeds.feedburner.com/sors-komentari. РСС фид блога је http://feeds.feedburner.com/sors, а адреса блога је http://javna-rasprava-sors.blogspot.com/.
На блогу је организована анкета за посетиоце а такође је омогућено да се посетиоци бесплатно претплате да примају нове прилоге и коментаре путем е-маила. У наредној фази развоја додатних сервиса овог блога (примене и других информационо комуникационих технологија у јавном дијалогу о битним питањима за развој Србије) предвиђена је примена и других сервиса интернета јер постоје технолошке могућности које ће се искористити.

Упутство за коментарисање на блогу

Када нађете одговарајући део документа (блог поруку) који желите да коментаришете кликните на реч коментар на дну поруке чиме отварате прозор за коментарисање.
Унестите коментар.
Приликом уноса можете користити неке HTML ознаке. У току коментарисања можете са леве стране поново прочитати поруку (део Стратегије) који коментаришете и копирати део текста за цитате.
Када сте завршили коментарисање можете изабрати идентитет. Уколико сте пријављени са Гугл налогом можете изабрати свој идентитет на Гуглу а у противном можете навести своје име и презиме и е-маил односно можете да будете и анонимни коментатор. После притиска тастера ОБЈАВИТЕ КОМЕНТАР ваш коментар је доступан свима који приступе блогу преко интернета.
Замолили би смо вас да пре слања коментар поново исти погледате да би сте евентуално унели исправке јер после објављивања то није могуће учинити.
Уколико вам је потребна помоћ можете се обратити на е-маил .
Садржај документа "Национална Стратегија одрживог развоја Републике Србије" у форми блог порука је следећи:

Корисни линкови који ће вам помоћи да квалитетније припремите своје коментаре су:

Корисни документи за припрему коментара са разним искуствима у одрживом развоју су:

Најава догађаја на upcoming.yahoo.com је на адреси http://upcoming.yahoo.com/event/290833. Уколико имате налог на yahoo.com можете потврдити своје присуство.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine