четвртак, 11. октобар 2007.

ОТВОРЕНА JE ШЕСТА МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА "ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ЕВРОПУ"


Шеста министарска конференција "Животна средина за Европу" отворена је свечано данас у Београду. ‎После уводних излагања председника Србије Бориса Тадића, домаћина скупа министра заштите животне ‎средине Саше Драгина, Марека Белке извршног секретара Економске комисије Уједињених нација за Европу и ‎Акима Штајнера извршног директора Програма за заштиту животне средине Уједињених нација, учесници ‎Конференције говорили су о стању животне средине.‎
Извршни директор Европске агенције за животну средину Жаклин Мек Глејд представила је четврти ‎паневропски извештај о стању животне средине у коме је наглашено да једно од решења садашњих проблема у ‎овој области бољи систем информисања и праћења, односно попуњавање постојећих празнина у ‎информацијама и увођење еколошких проблема у школске системе. Четврти извештај је фокусиран на питања ‎утицаја животне средине на здравље људи, загађења ваздуха, мора и биодиверзитет, климатске промене, а ‎посебно глобално загревање. Главни закључак четвртог паневропског извештаја је да садашње стање у области ‎животне средине може бити промењено да је само ако сви променимо лоше навике у свакодневном животу.‎
Председавајући пленаране сесије о стању животне средине сесије, др Саша Драгин, министар заштите ‎животне средине Републике Србије, рекао је да је стање животне средине у највећој мери зависи од система ‎самопраћења и евалуације, али и од доброг законског оквира и међународне сарадње у паневропском региону.‎
Умберто Роси, секретар у министарству животне средине Португала је у име Европске уније нагласио значај ‎министарске конференције "Животна средина за Европу" за будућност животне средине и истакао важност ‎образовања у овом процесу, као и потписивање мултералних споразума паневрепских земаља. Министар ‎животне средине Финске, Кимо Тиликаинен, навео је пример Финске као земље у којој брига о животној средини ‎доприноси економском развоју. ‎
Економски разовој и унапређење стања у нашем окружењу могу бити постигнути у исто време и као ‎јединствени циљ. То је оно што подразумева одрживи развој“, рекао је фински министар за екологију.‎
Постигнут је значајан напредак у развоју система праћења и процене стања средине, и САД, као лидер у ‎мониторингу стања животне средине и партнер Европске комисије у овом послу, охрабрују даљи напредак ‎паневропских земаља у овој области, рекао је Данијел Реифшнајдер, заменик помоћника секретара за животну ‎средину у државној управи САД. "Само ако су релевантни подаци доступни свима, потпуно бесплатно, можемо ‎постићи циљеве које смо зацртали".‎
У дискусији на пленарној сесији о стању животне средине учествовали су и високи званичници ‎министарстава животне средине Молдавије, Естоније, Пољске, Македоније, Шпаније, Хрватске и други гости и ‎делегати Конференције.‎
Шеста министарска конференција "Животна средина за Европу" одржава се у Београду од 10. до 12. ‎октобра уз присуство готово 3.000 гостију, представника 56 државних делегација, неколико стотина ‎међународних и домаћих невладиних организација и више од 100 домаћих и страних новинара.‎
На бази информације са сајта
Фотографија је са сајта Владе Републике Србије
Корисни линкови:
Више фотографија са конференције може да се нађе на линку http://www.iisd.ca/ymb/efeb/

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine