недеља, 28. октобар 2007.

Корисни савети и упутства

На сајту http://znanje.infostud.com/ могу се наћи бројне корисне информације међу којима су и корисни савети и упутства. Пошто ове информације могу да буду од значаја за ширу јавност достављам листу линкова.

Како написати...

Запошљавање

Тестови и сертификати

Стипендије, путовања, пројекти и разне друге корисне информације

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine