четвртак, 21. август 2008.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА: СТИШКО ПОСЕЛО - ЕТНО ФЕСТИВАЛ ХРАНЕ И ФОЛКЛОРА

Туристичка организација општине Мало Црниће организује манифестацију „Стишко посело“ која ће се одржати у суботу 30. августа 2008. године у туристичком комплексу “Заова “.

Целодневна манифестација представиће туристичку понуду Браничевског округа, специјалитете домаће кухиње, ловачке и риболовачке специјалитете и најбоље фолклорне групе.
С поштовањем,
Горан Стокић , директор ТО Мало Црниће
065 28 000 18


Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine