субота, 30. август 2008.

Конкурс за подршку у оквиру пројекта "Заједничка подршка локалним самоуправама и помоћ у развоју новог или ажурирању стратешког плана"

У току је конкурс за подршку у оквиру пројекта Заједничка подршка локалним самоуправама и помоћ у развоју новог или ажурирању стратешког плана, сходно оквиру рада методологије која је дата у стандардном формату за развој стратегија одрживог развоја (ЛСДС).

Пројекат је у оквиру програма EXCHANGE 2 заједничке подршке локалним самоуправама који финансира ЕУ, руководи Европска агенција за реконструкцију а спроводи конзорцијум предвођен GDSI ltd, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина у Србији (СКГО).

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА - ШЕСТ КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ:

1. Институционално јачање капацитета секретаријата и одбора СКГО; развијање система управљања знањем, вишегодишње буџетирање, Саветодавни центар за општине, одељење за ЕУ интеграције и унапређење стручности у вези са стратегијом одрживог развоја.

2. Студија о спровођењу Закона о локалној самоуправи; припрема секторалних анализа надлежности и поделе надлежности локалних самоуправа, идентификовање недостатака и потреба за јачањем капацитета, анализа постојеће праксе пружања услуга и припремање препорука.

3. Припрема студије изводљивости Фонда за развој локалне самоуправе: узимање у обзир постојећих и потенцијалних нових фондова и могућност развоја заједничког фонда, могућности за успостављања фонда и грант програма СКГО, организовање семинара о прикупљању средстава.

4. Развијене стратегије одрживог развоја локалне заједнице и/или ажуриране постојеће стратегије у одабраним градовима и општинама; развијање стандарда за стратегије одрживог развоја локалне заједнице, пружање подршке одабраним градовима и општинама у развоју стратегија и акционих планова, као и система за праћење реализације и ажурирање.

5. Осмишљени и спроведени општински пакети услуга; формулисање општинских пакета услуга (на основу приоритетних потреба градова и општина) и реализација подршке у изабраним градовима и општинама, кроз СКГО.

6. Припремљен оквир за имплементацију следеће фазе подршке локалној самоуправи у оквиру ИПА 2007 фондова; припрема следеће фазе програма подршке СКГО-у и локалној самоуправи у Србији.

У циљу презентације пројекта одржаће се и инфо дани у следећим терминима

Београд

9 септембар

Нови Сад

10 септембар

Ниш

10 септембар

Краљево

11 септембар

Зрењанин

11 септембар

Лесковац

16 септембар

Смедерево

17 септембар

Ужице

17 септембар

Шабац

18 септембар

Зајечар

18 септембар

ДНЕВНИ РЕД

10.00 – 10.15

Mark Barrett, шеф тима EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама: веза градова и општина у Србији са одрживим развојем локалне заједнице Области, ресурси и активности EXCHANGE 2 - Заједничка подршка локалним самоуправама у односу на генералну подршку ЕУ локалној самоуправи у Србији

10.15 – 10.45

Pier Roberto Remmitti,експерт за локалну самоуправу – EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама Стратегије одрживог развоја локалне заједнице у оквиру EXCHANGE 2: одлична прилика за локални развој 20 градова и општина у Србији Зашто градови и општине у Србији треба да се пријаве за израду и примену стратегија одрживог развоја локалне заједнице – кроз EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама? И како то да ураде?

10.45 – 11.00

ПАУЗА

11.00 – 11.30

Питања и одговори – примена EXCHANGE 2 Објашњења и појашњења активности у оквиру EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама

11.30 – 13.00

Директна подршка у процедури пријављивања за учешће у изради и примени стратегија одрживог развоја локалне заједнице кроз EXCHANGE 2 Саветници на пројекту EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама ће кроз интеракцију са учесницима - представницима градова и општина пружити непосредну подршку у попуњавању пријавног формулара и процедури кандидовања за учешће у активностима стратешког планирања

Додатне информације:

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА

Македонска 22/ VIII, 11 000 Београд

Tel: 011 3223 446

Fax: 011 3221 215 www.skgo.orgsecretariat@skgo.org

EXCHANGE 2

Заједничка подршка локалним caмоуправама

Македонска 22/VII, 11 000 Београд

Tel: 011/3248 554 Fax: 011/ 3248 659 www.exchange.org.yuexchange@skgo.org

Корисни линкови:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine