субота, 23. август 2008.

Тачка на .yu

Регистрација нових Интернет домена у Србији са наставком .rs почела је 10. марта 2008.

Уколико Ваша фирма или организација није до сада прешла на .rs домен, а има активан .yu домен, саветујемо Вам да пажљиво прочитате овај оглас.

ЗАВРШЕТAК ТРАНЗИЦИЈЕ .YU ДОМЕНА

Постојећи власници .yu домена до 10. 09. 2008. имају право предности при регистрацији истоимених .rs домена, који су за њих били резервисани.

Право предности истиче 10. 09. 2008. у 12.00 часова, након чега ће све неискоришћене резервације .rs домена бити пуштене у слободан промет 15. 09. 2008. у 12.00 часова.

ПРИМЕР:

Ако је Ваша фирма имала регистрован Интернет домен www.nekafirma.co.yu, а до 10. септембра 2008. нисте искористили предност да региструјете домен www.nekafirma.co.rs, онда је од 15. септембра 2008. могуће да било ко региструје домен www.nekafirma.co.rs.

На тај начин ризикујете да неко други слободно обави регистрацију и отвори сајт на адреси www.nekafirma.co.rs или користи е-mail адресе које се завршавају са @nekafirma.co.rs.

ПРОДУЖЕЊE РЕГИСТРАЦИЈЕ .YU ДОМЕНА

Продужење регистрације постојећих .yu домена врши се од 03. 11. 2008. до 02. 03. 2009. После овог рока .yu домени за које није урађено продужење се деактивирају и престају да функционишу на Интернету.

Додатни рок за продужење регистрације .yu домена почиње 03. 03. 2009. а завршава се 30. 04. 2009. Ако се .yu домен продужи у додатном року, поново се активира на Интернету. Преостали .yu домени који нису продужени трајно се бришу из регистра 04. 05. 2009.
Одржавање .yu регистра домена и пропагирање информација о .yu доменима на Интернету престаје закључно са 30. 09. 2009. године, без обзира на датум кад је извршено продужење. Тог дана .yu домени престаће да функционишу на Интернету!

ПРИМЕРИ:

Ако Ваша фирма до 2. марта 2009. не искористи могућност да продужи регистрацију домена www.nekafirma.co.yu, онда од тог дана Ваш Интернет сајт и електронска пошта више неће функционисати на Интернету.

Ако Ваша фирма ипак до 30. априла 2009. одлучи да продужи регистрацију домена www.nekafirma.co.yu, онда ће Ваш домен поново бити активиран на Интернету, а сајт и е-mail ће моћи да раде до последњег дана коришћења .yu домена - 30. септембра 2009.

Међутим, ако до 30. априла 2009. не продужите регистрацију Вашег домена www.nekafirma.co.yu, онда се сви подаци о њему трајно бришу 4. маја 2009.

За све послове везане за продужење регистрације .yu домена обратите се неком од Овлашћених регистара.

Пренето са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine