петак, 31. август 2007.

Најава догађаја: ‎24. изложба приплодних говеда сименталске расе и 8. изложба оваца ‎виртемберг расе

2007-09-07: Смедеревска Паланка>24. изложба приплодних говеда сименталске расе и 8. изложба оваца виртемберг расе

Колектив Сточарство доо организује 24. изложба приплодних говеда сименталске расе и 8. изложба оваца виртемберг расе у Смедеревској Паланци на простору Аутопијаце.

Програм изложбе је следећи:

  • до 9 сати>Долазак произвођача са приплодним грлима
  • 10 сати>Почетак рада оцењивачке комисије
  • 12 сати>Отварање изложбе
  • 12:30>Извештај оцењивачке комисије и додељивање награда

Контакт: Сточарство доо, Драгована Ђукића бб, Смедеревска Паланка

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine