субота, 4. август 2007.

Почели су Дани Станоја Главаша у Глибовцу у Општини Смедеревска Паланка

Данас су свечано, у складу са програмом манифестације, почели 3. Дани Станоја Главаша у Глибовцу у Општини Смедеревска Паланка. Прилажемо краћу фоторепортажу са данашњих дешавања а потпунија информација може да се добије на блогу Завичајног удружења "Станоје Главаш" (http://stanoje-glavas.blogspot.com/) који је активиран данас.
Додатне информације могу да се добију и преко е-маил адресе zu.stanoje.glavas@gmail.com или преко телефона 064/981-22-51.
RSS је на адреси http://feeds.feedburner.com/stanoje-glavas где се можете претплатити да поруке примате и путем електронске поште.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine