недеља, 26. август 2007.

ПОДСЕТНИК: Јавне расправе и консултативни процеси у току

Информације о јавним расправама и консултативним процесима који су у току могу да се нађу на следећим линковима.
Овог месеца већ су завршене јавне расправе о следећим документима
Уколико је иницирана још нека јавна расправа или консултативни процес од националног или регионалног значаја бићу вам захвалан на информацији.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine