среда, 01. август 2007.

Пројекат "Успостављање система акредитације и лиценцирања за пружаоце услуга социјалне заштите у Републици Србији"

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у оквиру реформских активности реализује пројекат "Успостављање система акредитације и лиценцирања за пружаоце услуга социјалне заштите у Републици Србији"
У намери да се што више стручњака из области социјалне заштите пријави на конкурс који ће бити објављен у септембру, МинРЗС је послало
Писмо о намерама о конкурсу (текст Писма може да се нађе и на линку).
За све додатне информације доступни су мејлови
gordana.nikolic@minrzs.sr.gov.yu; gordana.milovanovic@minrzs.sr.gov.yu; Гордана Миловановић, Јединица за координацију спровођења - Стратегије развоја социјалне заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике; тел: +381 11 362 15 83; 363 16 35.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine