недеља, 16. март 2008.

КОНКУРС Министарства за дијаспору за суфинансирање пројеката/програма

На основу члана 22 Закона о министарствима („Службени гласник Републике Србије“ број 43/07) и Закона о буџету Републике Србије за 2008. годину („Службени гласник Републике Србије“ број 123/07), Министарство за дијаспору расписује

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката/програма

I

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката/програма који има за циљ:

1. Организацију мобилних културних програма подобних за презентацију у центрима дијаспоре;

2. Побољшање услова за остваривање и унапређење права припадника дијаспоре и припадника аутохтоних српских заједница у земљама у окружењу у матици;

3. Успостављање и унапређење економске сарадње са дијаспором и аутохтоним српским становништвом у земљама у окружењу;

4. Интегрисање припадника дијаспоре и припадника аутохтоног српског становништва у земљама у окружењу у културне, научне и спортске токове у матици;

5. Очување српског језика код припадника дијаспоре и припадника аутохтоног српског становништва у земљама у окружењу.

II

Право учешћа на конкурсу имају:

1. организације Срба, припадника дијаспоре Републике Србије, у земљама окружења;

2. организације Срба, припадника дијаспоре Републике Србије, у европским и прекоокеанским замљама;

3. невладине организације, друштва и удружења чије је седиште у земљи.

III

Право учешћа на конкурсу немају:

1. директни или индиректни корисници буџета

2. појединци

3. привредни субјекти

IV

Министарство за дијаспору Републике Србије ће формирати конкурсну комисију која ће разматрати пристигле пројекте и утврдити предлог за суфинансиранје пројеката/програма. Резултати конкурса биће објављени на интернет страници

Министарства за дијаспору : www.mzd.sr.gov.yu

Конкурс је отворен до 5. априла 2008.године

Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање.

V

Пријаве на конкурс, уз пратећу документацију, подносе се на формуларима који се могу добити у Министарству за дијаспору или преузети са сајта Министарства: www.mzd.sr.gov.yu

Пријаве се подносе у 3 примерка на адресу: Министарство за дијаспору, 11000 Београд, Васе Чарапића 20, са назнаком „за Конкурс“.

Додатне информације се могу добити на телефон 011/ 2637-485 или 011/2637-624

Са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine