недеља, 16. март 2008.

Летње школе и кампови за децу из дијаспоре у 2008.години

Предвиђено је да се у Србији током лета 2008. организује више садржајно различитих кампова намењених нашој омладини из дијаспоре, на којима би се, пре свега, стицало и проширивало знање српског језика и усвршавала знања, креативне и радне способности из различитих области, али и остваривао непосредан контакт са разноврсним обележјима и особеностима српске културе, традиције, обичаја.

1. Летња школа српског језика, обичаја и културе « СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 2008».

Место одржавања Сремски Карловци – близина Новог Сада. Особеност ове школе је место одржавања – Сремски Карловци - градић веома богатог културно историјског наслеђа. Намењена је нашој деци из дијаспоре средњошколског узраста (приближно 14 до 18 год). Време одржавања, од 10 до 20. августа 2008. (постоји могућност мањег померања термина, завосно од потреба учесника).

Адреса организатора: Креативни клуб ЕДУКО, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 5, Тел/факс +381 21 88-32-88; +381 21 67-22-100; моб. +381 63 54-64-99; educo@eunet.yu.
Особе за контакт Миладин Калинић, Драгиња Калинић.

2.-Летња школа «Свети Сава»,
Намењена нашој деци из дијаспоре узраста 10 до 15 година. Место одржавања – Азања (Општина Смедеревска Паланка). Време одржавања : од 5 до 19 јула 2008. Специфичност ове школе је смештај деце у породице својих вршњака из Азање, са којима заједнички прате програм Школе. Овај програм омогућава полазницима школе да на аутентичним местима, у унутрашњости Србије, поред српског језика, изворно упознају културу, обичаје и духовност народа из којег потичу.
Адреса организатора: Центар за Србе у расејању «Свети Сава», 11000 Београд, ул. Молерова 74.

Тел/факс +381 11 344-21-69, kuncerradmila@net.yu
Особа за контакт:
Радмила Кунчер, моб. 064/126-28-91

3. Дружење српске омладине изван отаџбине «Моба 2008»

Акција Српске православне цркве (Епархије шабачке), намењена српској средњошколској и студентској омладини из матице и дијаспоре ради упознавања вере, језика и историје српског народа. Место одржавања Манастир Светог Николаја у Соко Граду код Љубовије.

Адреса организатора: Епархија шабачка Српске православне цркве,
15000 Шабац, ул. Карађорђева број 3.
Особа за контакт: свештеник Живорад Селенић, тел/факс +381 15 354-440,
Moba2004@ptt.yu

2.

4. Летња школа националне историје за децу средњошколског узраста из дијаспоре у Ваљеву 2008. год. – «Србија кроз векове»

Намењена је узрасту од 15 до 18 год. Похађа је по 15 полазника из дијаспоре и отаџбине. Место одржавања је Ваљево (град око 85 км од Београда) а користе просторије познате Ваљевске гимназије. У овој летњој школи гости из дијаспоре су смештени у породице - домове својих младих домаћина, са којима учествују у свим активностима школе. Време одржавања од 28.јуна до 12.јула 2008.
Организатор: Жикић фонд из Београда. Ул. Ресавска 32. Тел. +381 11 303-87-04,
Факс +381 11 334-55-10,;
www.zikic-fond.org / office@zikic-fond.org
Особа за контакт Милан Косановић, +381 11 303-87-04 и моб. 062/287-342.
Детаљније о школи на сајту Министарства
http://www.mzd.sr.gov.yu, банер Србија кроз векове Летња школа националне историје.

5. Креативна радионица Моја Србија - Програм летњих едукативних кампова за децу и омладину. Одржавају се током летње сезоне од 20. јуна до 30. августа. Место одржавања : Сува планина, (близина Ниша). Организатор Центар за екологију и туризам CenET, Београд. ул. Булевар Војводе Мишића 14, тел/факс +381 11 2655- 140, моб. 064/ 288 99 35, Особа за контакт Мирољуб Милутиновић, e mail: cenetbelgrade@gmail.com, www.cenetbelgrade.blogspot.com

6. Школа пријатељства «Наша Србија». Одржава се у другој половини јула и почетком августа сваке године на планини Тари – Хотел «Бели бор». Намењена је узрасту основне школе. Капацитет је око 400 места. Прошле године похађала су је, углавном, деца из српских енклава са Косова и Метохије и из Републике Српске.

У овој школи деца учествују у раду разноврсних креативних и рекреативних радионица с циљем да, углавном, преко спорта и забаве овладају «тајнама» разумевања различитости међу људима, толеранције и мултикултурних разлика.
Организатор: Хуманитарна организација
Наша Србија, 11000 Београд, ул. Господар Јованова 35; тел/факс +381 11 26 21 652, e mail: nasasrbija@nasasrbija.org

7. Зелена бајка Еколошки-културни мултимедијални дечји камп.

Организатор:Амбасадори животне средине – ЕNVIRONMENTAL AMBASSADORS из Београда.
Учесници пројекта: 60-торо деце српског порекла из Канаде и 60-оро деце из Србије узраста између 10 и 14 година.

Место догађања: Национални парк планина Тара.

Циљ кампа је развијање и јачање веза деце из дијаспоре и матице, учење и неговање матерњег језика међу Србима друге и треће генерације у дијаспори, васпитавање у духу толеранције, развијања креативног мишљења, културолошких потреба исл.
Особа за контакт Александра Кнез - Милојковић mob +381 63 277 649, Office ул.Узун Миркова 4-1-8,

11 000 Beograd, Serbia, факс + 381 11 26 26 341;
e mail. office@ambassadors-env.org; eko.am@yubc.net; kneginje@yahoo.com

8. Трећи међународни студентски филмски камп Интеракција – Златибор 2008

Организатор: Независни филмски центар «Филмарт», адреса: ул. Радничка 11, 31210 Пожега, Особа за контакт Дејан Петровић,; Тел/факс +381 31 713 533, моб.
064/ 125 94 28; www.film-art.org / interaction; interaction@eunet.yu
Место одржавања: Туристички комплекс планине Златибор, у периоду од 4 до 22. августа 2008.

Учесници пројекта су 20 студената филмских академија из дијаспоре и из Србије и волонтери из локалних заједница. Циљ пројекта је успостављање интеракције између младих из дијаспоре и Србије уз помоћ филмског стваралаштва, као и афирмација културно-историјског наслеђа Србије.

9. Међународна хорска недеља Кир Стефан Србин, Организатор Савез српских хорова отаџбине и дијаспоре у сарадњи са организацијом Европа кантат. Место догађања Смедерево. Траје од 11 до17 августа 2008.
Ради се о стручном усавршавању наших хорских певача из дијаспоре и матице који учествују у раду више радионица (српске духовне и фолклорне хорске музике,
европске ренесансне и духовне музике и тд.)
Контакт особа (телефон/факс и интернет адреса):
Александар С. Вујић,
Тел.
+381 11 2100-767, факс +381 11 3160- 996, e mail alvujic@eunet.yu

Поред ових кампова, у суседној Мађарској у организацији Самоуправе Срба из Мађарске, одржава се у месту Балатонфењевеш Међународни језички камп «Вук Караџић».
Намењен је српској деци у Мађарској али и другим земљама, ради усавршавања српског језика првенствено, односно српске културе и традиције. Одржава се од 1. до 10. јула 2008.

Организатор: Самоуправа Срба у Мађарској. Адреса: Falk Miksa u.3, 1055 Budapest, Hungary, Тел/факс +36 1 331 53 45 269 06 35

Контакт особе: Јованка Ластић +36 70 337 25 89, jovanka@freemail.hu
Владан Јовановић
+36 20 335 33 11 jovanovicbp@yaho.com

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine