уторак, 4. март 2008.

Електронски курс ”Дигитални филмови у настави”

Кроз свој програм Партнер у учењу Microsoft пружа помоћ у стручном усавршавању наставника и осавремењавању образовних програма, ради унапређења наставе и процеса учења. Најновији електронски курс je Дигитални филмови у настави

„Дигитални филмови у настави” је електронски курс стручног усавршавања наставника Електронског факултета у Нишу, прављен за програм Мајкрософта “Партнер у учењу“ посвећен дигиталним филмовима у настави који има три циља:

 • да помогне наставницима да савладају вештину прављења филмова коју могу искористити за припрему својих наставних материјала кроз лекције о прављењу дигиталног филма у програму „Муви Мејкер“
 • да понуди добар образовни материјал за ученике који наставници могу да искористе на часовима за подучавање основа дигиталног филма (материјал је подељен у 3 лекције) у програму „Муви Мејкер“
 • да понуди савете за подучавање ученика уз помоћ ових материјала и идеје за наставнике о томе како могу да примене ову обуку за нове пројекте са ученицима у настави (кроз размену мишљења између самих наставника, на форумима посвећеним овој теми).
 • Курс траје месец дана и састоји се из 4 лекције које се наставницима достављају на недељном нивоу.

  Нема тестирања знања наставника.

  Курс није акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

  Награде за учеснике курса се додељују искључиво на основу учешћа на форумима.

  Прва лекција курса је посвећена педагошком уводу у тему курса и идејама за употребу дигиталних филмова у настави, а следеће три лекције покривају технику израде дигиталног филма који не тражи предзнање полазника у области израде дигиталних филмова. Симболичне награде за учеснике који су највише помогли колегама у савладавању градива курса и унапређивању процеса наставе су:

  • 3 дигиталнафотоапаратаА560 саштампачемфотографија
  • 7 ВебкамераМајкрософтЛајфкемВX-300
  • 5 Кењон Ноутбук Мек ЦН-НП1
  • 5 МС читача отисака прстију
  • 10 софтверских пакета Мајкрософт Студент са Енкартом (добитнике награда одређују модератори курса).

  КУРС ЈЕ НАМЕЊЕН СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СВИХ НАСТАВНИКА, А НЕ САМО НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ.

  Додатне информације и пријављивање на курс је на адреси http://www.pil-vb.net.

  Трајање курса:4 недељe
  Време за изучавање једне лекције: 60 минута

  Нема коментара:

  Постави коментар

  Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
  ‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

  Најновији наслови на блогу Паланка OnLine