недеља, 09. новембар 2008.

Конкурси: 1. за мониторинг пројеката и 2. за промоцију волонтерског рада младих

Министарство омладине и спорта је расписало два нова конкурса. Првим конкурсом се жели подстицање укључивања удружења грађана у мониторинг пројеката усмерених ка реализацији циљева Националне стратегије за младе. Други конкурс је усмерен на давање подршке пројектима удружења грађана који су усмерени ка промоцији волонтерског рада младих и друштвеном вредновању рада волонтерских удружења и њихових чланова који се баве волонтерским радом.

У складу са Уредбом о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава за програме и пројекте у области омладинске политике у 2008. години ( ,,Службени гласник РС“, број 26/08 од 14.03.2008. године )

расписује

КОНКУРСЕ

за програме и пројекте у области омладинске политике :

1. Конкурс за укључивање удружења грађана у процес мониторинга пројеката који су усмерени ка реализацији циљева планираних Националном стратегијом за младе. Рок за достављање предлога пројеката је 15 . новембар 2008. године.

2. Конкурс за пројекте усмерене ка промоцији волонтерског рада младих и друштвеном вредновању рада волонтерских удружења и њихових чланова који се баве волонтерским радом. Рок за достављање предлога пројеката је 15. новембар 2008. године.

Право учешћа на конкурсима :

Право учешћа на конкурсима имају удружења грађана (омладинска удружења и удружења која се баве младима) регистрована на територији Републике Србије, која доставе предлог пројекта Министарству омладине и спорта, а на основу објављеног конкурса и задатог обрасца за конкурисање у прописаном року.

Конкурсна документација са општим смерницама за подносиоце пројеката и програма може се наћи и преузети на званичној интернет страници Министарства омладине и спорта, преко линка:

http://www.mos.sr.gov.yu/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=13

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на адресу, omladina@mos.sr.gov.yu

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine