субота, 29. новембар 2008.

Јавна расправа о Нацрту закона о региналном развоју

Под радним називом „Ка закону о регионалном развоју“ у понедељак 1. децембра у Ужицу почиње јавна расправа о Нацрту закона о региналном развоју која ће трајати до 5. марта 2008. године.

Основни циљеви које доноси Нацрт Закона о регионалном развоју јесу одрживи развој кроз подстицање привредног развоја, смањење регионалних диспаритета, смањење негативних демографских кретања, развој економије засноване на знању, развој конкурентности, успостављање правног и институционалног оквира за планирање и координирање развојних активности, као и подстицање међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње.

Текст Нацрта закона је урађен у складу са европским стандардима регионалне политике. Активна политика регионалног развоја подразумева убрзани развој и опоравак неразвијених и снажан подстицај даљем развоју развијених делова земље. Пракса у другим европским земљама је показала да се најбољи резултати остварују када се одлучивање о развојним приоритетима пренесе на локални и регионални ниво. Асоцијације општина и осталих парнера на регионалном нивоу имаће важну улогу у развоју свог региона и подизању стандарда грађана.

Закон о регионалном развоју и његово спровођење омогућиће Србији да у наредном периоду изгради и ојача институције, и припреми се за ефикасно коришћење предприступних фондова за регионални развој, а касније и структурних фондова ЕУ.

Након јавне расправе коначан текст Нацрта закона о регионалном развоју биће упућен на разматрање Влади Србије.

Mинистарство економије и регионалног развоја је позвало све представнике локалних заједница, регионалних развојних агенција, представнике регионалних привредних комора, као и представнике стручне јавности да се укључе у рад и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.
Корисни линкови:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine