субота, 1. новембар 2008.

Одржавање рачунарске мреже

Пренето са сајта http://www.pil-vb.net/.
Кроз свој програм Партнер у учењу Microsoft пружа помоћ у стручном усавршавању наставника и осавремењавању образовних програма, ради унапређења наставе и процеса учења.

Кроз партнерство са Електронским факултетом у Нишу, обједињујући ресурсе и практична знања, желимо да наставницима у Републици Србији понудимо квалитетан и бесплатан курс о одржавању школских рачунарских мрежа.

Курс предвиђа оспособљавање наставника и професора за умрежавање рачунара. инсталацију и конфигурацију Виндоус ИксПе система, употребу Стеди Стејт програма, инсталацију прокси сервера и напредну централизовану администрацију мреже уз помоћ Виндоуз Сервер 2008 програма и активног директоријума.

Практични рад обухватиће формирање сопствене рачунарске мреже са задатим сетом опреме и њено конфигурисање.

Почетак: 3. новембар 2008.
Трајање курса:6 недеља
Време за изучавање једне лекције: 60 минута
Време потребно за решавањесваког теста: 15-30 мин.
Линк: http://www.pil-vb.net/

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine