недеља, 9. новембар 2008.

БЕСПЛАТАН КУРС из области управљања пројектима!!!

Удружење грађана перФОРМ из Београда, покреће пројекат под називом Едукација за Џ, намеравајући да организује бесплатне курсеве из разних области, с циљем да се београдској, а касније и широј српској популацији пренесу у пракси примењива знања.
У првој фази пројекта, У.Г.перФОРМ ће путем Интернета организовати бесплатан курс из области управљања пројектима за 30 полазника. Услов за пријаву на конкурс је поседовање рачунара и Интернет конекције, као и поседовање општих знања из Интернета, MS Word-a и Excel-а.
Курс је намењен предузетницима, физичким лицима која обављају неку привредну делатност, власницима и запосленима у малим и средњим предузећима, као и руководиоцима пројеката у невладиним организацијама, и свима који сматрају да им знање које стекну кроз овај курс може помоћи у обављању свакодневних послова.
Циљ курса је да се полазници оспособе да фино и оперативно планирају своје пројекте, односно, пословне и организационе подухвате, користећи се методама мрежног планирања, гантограмског и хистограмског приказивања пројеката и методама оптимизације времена, ресурса и трошкова на пројекту.На крају одслушаног курса, полазник полаже завршни испит који се састоји од два задатка. Први задатак односи се на изналажење времена трајања пројекта, оптимизацију времена, ресурса и трошкова на пројекту. Други задатак се односи на израду пројектног плана на задату тему.Након успешно положеног испита полазнику се гарантује да је добио знање, да је успешно савладао и разумео методологију управљања пројектима, као и да је стекао у пракси применљива знања из ове области.Ми не дајемо сертификат, ми дајемо знање! Бесплатно!Поред подразумеваних обавеза на курсу, полазници се обавезују да попуне два анкетна упитника. Један на почетку курса, и други на крају успешно положеног завршног испита. Пријаве за конкурс слати до 15.11.2008. на емаил. perform.ngo@gmail.com. Пријава треба да садржи:
  1. Име и презиме полазника
  2. Датум, месец и годину рођења
  3. Емаил адресу полазника
  4. Звање
  5. Занимање
  6. Држава/место
  7. Образложење, зашто желите да похађате овај курс?

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine