субота, 8. новембар 2008.

Конкурс за подршку у оквиру пројекта EXCHANGE 2: техничке помоћи у виду експертизе у 10 општина у Србији путем Пакета подршке општинама (МСП)

EXCHANGE 2: Заједничка подршка локалним самоуправама је пројекат који финансира ЕУ, а спроводи конзорцијум предвођен GDSI ltd у сарадњи са асоцијацијом локалних самоуправа у Србији – Стална конференција градова и општина (СКГО). Општи циљ пројекта је јачање капацитета СКГО и општина у Србији како би испунили своје улоге и одговорности у процесу пружања подршке жељеним локалним и регионалним иницијативама.

Имајући на уму подршку СКГО и локалним самоуправама у циљу пружања квалитетнијих услуга како би се реализовали стратешки приоритети локалних самоуправа у Србији, пројекат укључује пружање директне техничке помоћи у виду експертизе у 10 општина у Србији путем Пакета подршке општинама (МСП) у оквиру следећих приоритетних области:

а. Урбано планирање и управљање
б. Подизање капацитета за абсорпцију фондова – развијање предлога пројеката
в. Одрживи локални економски развој
г. Програм управљања људским ресурсима
д. Управљање општинским буџетом
ђ. Управљање имовином

Градови и општине у Србији могу да се пријаве за техничку помоћ у виду Пакета подршке општинама путем у
чествовања на Отвореном позиву за пружање Пакета подршке општинама. Формулар за пријављивање, као и Смернице за Пакете подршке општинама, можете преузети са веб сајтова СКГО и програма Exchange 2: www.skgo.orgwww.exchange.org.yu Формулар за пријављивање треба доставити у оригиналу и три копије, али и у електронском облику путем ЦД-а на следећу адресу: и

EXCHANGE 2 – Заједницка подршка локалним самоуправама
Македонска 22, VII спрат
11000 Београд
Србија

Крајњи рок за пријем предлога пројеката је 19. децембар 2008. године у 17ч.

Потребна документација (енглески језик):

Потребна документација (српски језик):

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine