среда, 19. новембар 2008.

Oбукa о програмирању општинске инфраструктуре и СЛАП 2.0 информационом систему

ИПА програм представља важан извор финансирања за општине у Србији које желе да развију своју инфраструктуру. На конференцији коју су 28. октобра 2008. године у Сава центру организовали подпредседник Владе за европске интеграције, Министарство финансија и Стална конференција градова и општина (СКГО), господин Божидар Ђелић, подпредседник Владе за европске интеграције, истакао је колико је важно да општине постану проактивне у развијању стратегија за развој локалне инфраструктуре, идентификацији пројеката који би испуњавали критеријуме за кофинансирање у оквиру ЕУ ИПА програма, као и подношењу пројектне документације у СЛАП базу података како би добиле приступ овим фондовима.
Како би помогао у што бржем остваривању постављених приоритета МИСП пројекат ће пружити неопходну помоћ и подршку свим општинама, и то у:
(i) Идентификацији пројеката јавне инфраструктуре који испуњавају критеријуме да буду финансирани у оквиру ИПА програма и
(ii) Одређивању приоритета у интересној сфери њихових пројеката, како би им се шансе за добијање ЕУ донација увећале
У периоду од 10-11. децембра 2008. године, МИСП пројекат ће уз подршку СКГО, организовати дводневну обуку о програмирању општинске инфраструктуре и СЛАП 2.0 информационом систему. На дводневној обуци ће општинским службеницима, између осталог, бити представљени:
(i) СЛАП 2.0 систем и како унети податке о пројекту у систем,
(ii) Који су важни фактори за добијање већег броја бодова за пројекте унешене у СЛАП,
(iii) Методологије за израду развојних стратегија општинске инфраструктуре и одређивање приоритетних пројеката,
(iv) Различите националне стратегије за локалну инфрастуктуру у оквиру кључних министарстава, посебно МЕРР, МПШВ и МЖСПП,
(v) Различите националне и међународне изворе финансирања који би се могли користити уз ИПА кофинансирање.
Овим путем Вас позивамо да пошаљете вишег представника Ваше општине да присуствује организованој обуци. Број места је ограничен и потврда регистрације ће првенствено бити заснована на редоследу пријављивања. МИСП покрива трошкове организације обуке и материјала, док су општине саме одговорне за обезбеђивање смештаја за експерта кога пошаљу на дводневну обуку која ће бити одржана у Београду.
Уколико је општина заинтересована да учествује у горепоменутој обуци попуњени регистрациони формулар пошаљите до 1. децембра 2008. на адресу sbabic@misp-serbia.rs , или путем фаx-а на: 011/ 308 92 73 .
За све додатне информације можете контакитрати Сању Бабић, Менаџерку за односе са јавношћу МИСП Програма, 063/ 509-427
Такође, било би добро да на регистрационом обрасцу наведете најприоритетније инфраструктурне пројекте које желите да развијете у својој општини, као и име и презиме особе која це у има Васе општине бити задужена за СЛАП 2.0 информациони систем. Студије случаја које ће бити представљене на обуци покушаће да дају информације релевантне за ове приоритетне пројекте.
На бази информације са сајта СКГО
Користан линк http://www.misp-serbia.rs/

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine