субота, 29. новембар 2008.

Министарство за људска и мањинска права: Позив за сарадњу невладиним организацијама

Министарство за људска и мањинска права позива све заинтересоване невладине организације које се баве људским правима и које су регистроване на територији Републике Србије да због успостављања званичне сарадње са Министарством за људска и мањинска права доставе попуњен приступни образац који се налази на интернет страни (wеб сајту) Министарства за људска и мањинска права: www.ljudskaprava.gov.rs, као и решење о упису у Регистар организација и удружења грађана до 15.12.2008. године.

Попуњени образац и поменуту документацију треба доставити препорученом поштом или лично преко писарнице Управе за заједничке послове Републичких органа, на следећу адресу:

Влада Републике Србије
Министарство за људска и мањинска права
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд
(обавезно са назнаком која се наводи испод адресе Министарства:
Министарство за људска и мањинска права – за сарадњу са невладиним организацијама)

Уколико имате нека питања можете се обратити на следећу е-маил адресу: nvo@ljudskaprava.gov.rsОва адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. .

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine