понедељак, 10. новембар 2008.

Семинар „Приправност и одговор на инциденте у профитном и непрофитном сектору“


Семинар
ПРИПРАВНОСТ И ОДГОВОР НА ИНЦИДЕНТЕ
У ПРОФИТНОМ И НЕПРОФИТНОМ СЕКТОРУ

Центар за анализу ризика и управљање кризама са седиштем у Београду, организује дводневни семинар на тему: „Приправност и одговор на инциденте у профитном и непрофитном сектору“.

Циљ семинара

Циљ семинара је упознавање са принципима система интегралног управљања ризицима, са нагласком на елементе командовања, контроле, координације и кооперације у кризним ситуацијама.

У оквиру предавања ће бити презентовани примери најбоље праксе управљања информацијама и система раног упозорења. Садржај предавања је прилагођен потребама јавних служби и делатности, али и разних организација у јавном и приватном сектору у циљу превенције инцидената који имају потенцијал да угрозе њихов опстанак, раст и развој.

Тематске области семинара биће реализоване путем предавања и дискусија у оквиру група.

Програм семинара обухвата следеће тематске целине:

 • Правни оквир за приправност и одговор на инциденте (30 мин)
 • Преглед међународних стандарда у области безбедности и заштите (30 мин)
 • Приправност на инциденте на националном и међународном нивоу (45 мин)
 • Приправност на инциденте и управљање континуитетом операција (IPOC-менаџмент) (120 мин)
 • Пре инцидента: процена претње, анализа ризика, анализа утицаја, превенција, приправност
 • За време инцидента: инцирање одговора, мере упозорења, командовање и контролаl, управљање информацијама, основне мере за наставак операција
 • После инцидента: унапређење мера за наставак операција, управљање опоравком, научене лекције
 • Приправност на инциденте и управљање континуитетом операција (IPOC) као надлежност организација које су прве у линији реаговања
 • Одговор на инциденте (60 мин)
 • Управљање информацијама у одговору на инцидент (60 мин)
 • Системи и процедуре раног упозорења (60 мин)
 • Студије случаја (120 мин)

Број и структура полазника

Семинаром је предвиђена едукација до 20 полазника. Намењен је запосленима у индустрији и профитном сектору, као и запосленима у јавним службама и делатностима који се баве проценама претњи и ризика од значаја за интегрално управљање пословима безбедности и заштите у организацијама, пре и када се деси инцидент, односно несрећан случај.

Предавач
Предавач на семинару је дипл. инж. Ernst-Peter Döbbeling, руководилац Групе C4 Техничког комитета Међународне организације за стандардизацију (ISO TC 223 “Социјетална безбедност”), члан Противпожарне асоцијације Немачке (DFV) и члан Међународног истраживачког центра за елементарне честице (CERN).
Организационе напомене

Семинар ће се одржати 26. и 27. новембра 2008. године, са почетком у 9h, у просторијама Дома културе Студентски град, ул. Бул. Зорана Ђинђића 179, Н. Београд.

Рок за пријављивање је 24.11.2008. године, до када је потребно извршити уплату у износу од 8.000.00 динара на име котизације, на рачун број: 265-1650310000113-64 код Rajfaizen банке, A.D. Novi Beograd.

По завршетку семинара, учесници добијају сертификат Центра за анализу ризика и управљање кризама.

Пријаву за семинар, сагласно обрасцу пријаве, треба слати на (мејл) адресу: caruk06@gmail.com, или на телефакс број 011/26 99 302.

За све детаљније информације молимо Вас да се обратите на број телефона: 064 47 61 144. Особа за контакт: Бојана Вукадиновић. Додатне информације о семинару биће доступне и преко сајта Центра: www.caruk.org.yu.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine