уторак, 10. јул 2007.

Четврта седница Привременог органа Општине Смедеревска Паланка

Одржана је 4. седница Привременог органа Општине Смедеревска Паланка којом је председавао Владан Старчевић на којој су донете одлуке о разрешењу директора јавних предузећа и постављању нових као и о разрешењу и именовању нових чланова УО јавних предузећа. За секретара привременог органа именован је адвокат Драган Благојевић. За представнике медија са почетком у 12 часова председник Привременог органа Владан Старчевић је одржао конференцију за медије.

Именовани су:

 • за вршиоца дужности директора ЈП Водовод именован је Добрица Јозић,
 • за вршиоца дужности директора ЈКП Микуља именован је Јовица Савић
 • за вршиоца дужности директора Народне библиотеке у Смедеревској Паланци именована је Биљана Петровић-Михајловић
 • за вршиоца дужности директора Центра за развој спорта именован је Србољуб Симоновић
 • за вршиоца дужности директора ЈРДП Јасеница именована је Драгана Јовановић-Новић.

Чланови управних одбора испред Општине су

ЈКП ВОДОВОД

 • Милош Марковић, председник
 • Зоран Гацић
 • Драган Јовановић
 • Слободан Миладиновић
 • Стојимир Јеремић

ЈК МИКУЉА

 • Добрила Катић, председник
 • Златан Живановић
 • Зоран Митровић
 • Денис Шепић
 • Невена Ристић

Народна библиотека Смедеревска Паланка

 • Драгана Ристић, прредеседник
 • Маја Рајичић
 • Александар Николић
 • Снежана Вараклић

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ СПОРТА

 • Дејан Стојановић, председник
 • Слободан Ђурић
 • Зоран Живановић
 • Ненад Димитријевић
 • Дејан Ивановић

ЈП «Дирекција за изградњу и урбанизам»

 • Перица Годић, председник
 • Мирјана Драгићевић
 • Иван Недељковић
 • Иван Симаковић
 • Небојша Новић
 • Слађана Радуновић
 • Виолета Станковић
 • Милан Стајић
 • Златан Живановић

ЈРДП Јасеница

 • Драган Јоксимовић, председник
 • Славка Чопић
 • Мирјана Игњатовић
 • Драгана Ристић
 • Жељко Радојковић
 • Предраг Шишковић

Оштинска туристичка организација

 • Димитрије Угриновић, председник
 • Небојша Влаховић
 • Зоран Миловановић
 • Ален Ристивојевић
 • Миливоје Живојиновић

ЈП МОРАВА 68

 • Милан Томић, председник уместо Србе Вељића који је преминуо јуна месеца.

На конференцији за медије истакнуто је да је нужно направити реалан ребаланс буџета и да је апсолутни приоритет решавање проблема у вези снабдевања града водом.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine