недеља, 22. јул 2007.

Нови блог "Подунавски округ OnLine"

Покренут је нови блог "Подунавски округ OnLine" посвећен Подунавском округу (општинама Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана), људима који у њему живе, организацијама, институцијама, дешавањима, дилемама, ...
Овај блог је покушај да се, у сарадњи са организацијама/институцијама и грађанима Подунавског округа, креира боља слика о регионалној сарадњи и да се подстакну разни други облици сарадње у размени информација. Сваки грађанин из општина у Подунавском округу је добродошао да да свој прилог успешном развоју Округа путем овог блога. Сарадња није ограничена само на институције и грађане Подунавског округа већ могу да се укључе и институције/организације и грађани изван округа који имају пословни или неки други интерес битан за успешан развој Округа.
Да би институција/организација била коаутор прилога неопходно је да се акредитују. У овом тренутку могуће је акредитовање само институција/организација. Поступак акредитовања је дозвољен и новинарима члановима УНС-а или НУНС-а. Поступак акредитације за сарадника је стално отворен и крајње је једноставан.


На е-маил blog.podunavski.okrug@gmail.com пошаљите е-маил са следећим подацима: назив институције (јавно или приватно предузеће, предузетник, удружење грађана, КУД, спортско друштво, клуб, итд.), име и презиме лица за контакт, телефон и е-маил. Новинари треба да пошаљу и број чланске карте и назив удружења новинара чији су члан.
По пријему овог е-маила извршићемо верификацију тачности података и упутићемо е-маил за акредитацију сарадника. По пријему е-маил потребно је активирати добијени линк при чему је неопходно имати Гугл налог за пријаву као коаутор блога (овај налог може да се формира у току процедуре потврђивања).

У наредном периоду планира се периодично дружење коаутора блога Подунавски округ OnLine и изван оквира виртуелне заједнице.

Аутори прилога сносе одговорност за онај прилог који су они публиковали и они уређују коментаре на те прилоге.
Објављени прилози се не хонораришу јер је цео блог пројекат волонтерски.
Контакт е-маил је blog.podunavski.okrug@gmail.com
RSS фид овог блога је на адреси http://feeds.feedburner.com/podunavski-okrug-online
Претплата за пријем путем е-поште је могућа преко следеће веб адресе.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine