понедељак, 30. јул 2007.

Усвојена је Уредба о поступку по коме се бирају и спроводе пројекти за Национални инвестициони план и Одлука са листом пројеката који се финансирају

На седници Владе Републике Србије 26.7.2007.г. усвојена је Уредба о поступку по коме се бирају и спроводе пројекти за Национални инвестициони план, као и Одлука са листом пројеката који се финансирају у 2007. години.
Детаљан текст Уредбе и Одлуке са листом пројеката који се финансирају у 2007 години можете видети
  • овде (текст уредбе, ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПРОЈЕКАТ НИП-а, ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ СА ПРЕУЗЕТОМ ОБАВЕЗОМ ЗА ПРОЈЕКАТ НИП-а, ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ НИП-а)
    или
  • овде (уредба, НИП табела за одлуку, ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКОНОМ О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2007. ГОДИНУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА).

Незванични извод из листе пројеката за Подунавски округ може да се нађе на следећем линку.

Нови позив за пројекте из НИП-а биће расписан крајем августа и трајаће месец дана.

Корисни линкови:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine