уторак, 24. јул 2007.

Центар за локални и регионални развој: Финансијска подршка за инвеститоре у Србији

Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA) расписала је јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за инвестиције у областима производње и услуга." Више информација на адреси:
Центар за локални и регионални развој: Финансијска подршка за инвеститоре у Србији.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine