понедељак, 30. јул 2007.

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ БЕЗ ХИПОТЕКЕ - START-UP КРЕДИТИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Министарство економије и регионалног развоја је 25.07.2007. расписало конкурс за одобравање кредита за почетнике без хипотеке и start-up кредите за правна лица. Овaj програм спроводе Фонд за развој Републике Србије и Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.
Више информација на линку.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine