среда, 18. јул 2007.

Корисна информација: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТAВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТAВА ЗА ПОДСТИЦАЈ КВАЛИТЕТА УГОСТИТЕЉСКЕ ПОНУДЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Расписан је конкурс за доделу кредита малим и средњим предузећима из области туризма за подстицање квалитета угоститељске понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2007.год. (Сл. Гласник РС бр.58 /07).

За ове намене је у буџету предвиђено 200.000.000,00 дин.
Више информација на линку
Центар за локални и регионални развој: Корисна информација: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТAВА

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine