среда, 18. јул 2007.

Корисна информација: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТAВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТAВА ЗА ПОДСТИЦАЈ КВАЛИТЕТА УГОСТИТЕЉСКЕ ПОНУДЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Расписан је конкурс за доделу кредита малим и средњим предузећима из области туризма за подстицање квалитета угоститељске понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2007.год. (Сл. Гласник РС бр.58 /07).

За ове намене је у буџету предвиђено 200.000.000,00 дин.
Више информација на линку
Центар за локални и регионални развој: Корисна информација: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТAВА

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine