понедељак, 23. јул 2007.

Нацрт закона о удружењима и јавна расправа о њему

Данас је у Влади Републике Србије министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић представио Нацрт закона о удружењима.
«Овим законом ће, после седам година, коначно бити на јединствен начин уређено деловање цивилног сектора и његов однос са државом», рекао је министар Милан Марковић на конференцији за новинаре у Влади Србије.
Најављено је и одржавање Округлог стола о Нацрту закона о удружењима у петак, 27. јула који организује ресорно министарство, Мисија ОЕБС-а у Србији и Радна група Невладиних органзација.
Имајући у виду значај Закона којим се коначно уређује проблематика рада удружења и удруживања у циљу давања доприноса јавној расправи која је поводом реченог организована формиран је блог са насловом
"Јавне расправе - Закон о удружењима" (линк http://zakon-o-udruzenjima.blogspot.com/)
који је структуриран тако да се са лакоћом могу коментарисати појединачни чланови закона и Закон у целини.
У циљу олакшања коришћења предвиђена је и бесплатна претплата за коришћење RSS за прилоге на адреси
http://feeds.feedburner.com/zakon-o-udruzenjima
и за коментаре на адреси
http://feeds.feedburner.com/zakon-o-udruzenjima-komentari.
Уколико приступите блогу можете се и бесплатно претплатити тако да прилоге са овог блога примате путем е-поште.
Пошто је блог приказ Закона структуриран он је адаптиран формату који је пожељан код блога и зато прилажемо садржај Закона на блогу јер појединим члановима можете приступити директно из ове поруке кликом на одредницу како следи:
Омогућено је коментарисање наведених прилога. Коментари ће бити презентирани Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

Преко наведеног блога можете приступити и претходној верзији Закона из 2006.г.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine