четвртак, 19. јул 2007.

Смед. Паланка: Седница Привременог органа, конференција за медије председника Општине и Привременог органа

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, 2007-07-19:
На данашној 5. седници Привремени орган Општине Смедеревска Паланка је донео одлуку да се хитно упути позив буџетској инспекцији у циљу контроле трошења буџетских средстава имајући у виду да је ситуација у вези њиховог трошења нејасна јер су извештаји о раду јавних предузећа и установа неквалитетни и непрецизни.

Донета је одлука о забрани пријема радника у Општинској управи и јавним предузећима и установама Општине Смедеревска Паланка.

Донета је одлука о разрешењу општинског јавног правобраниоца Милице Радошевић а одлука именовању биће донета накнадно.

Донета је одлука о разрешењу начелника Општинске управе Драгана Милића а одлуку о именовању новог биће донета накнадно.

Донета је одлука о разрешењу чланова Управног одбора Градског позоришта Смедеревске Паланке Слободана Тодоровића и Мирослава Лазаревића и именовању Слободана Ескића и Владимира Ђурђевића.

Донета је одлука о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе «Чика Јова Змај» Драгана Нешића и именовању Милице Поштић испред локалне самоуправе.

Састанку су присуствовали и председник Општине Радослав Цокић, начелник Општинске Управе Драган Милић и јавни правобранилац Милица Радошевић који су изнели примедбе на предложена разрешења уз обећање да ће поднети кривичне пријаве и тужбе надлежним судским инстанцама јер сматрају да су одлуке противзаконите. Привремени орган је изнео да поступа у складу са Законом о локалној самоуправи и да је обавеза председника Општине и других органа Општине да поступе по њима.


После седнице Привременог органа председник Општине је у свом кабинету одржао конференцију за медије где је истакао да постоје проблеми у сарадњи са Привременим органом јер свакодневно доживљава изненађења од стране Привременог органа јер се касно обавештава о седницама истог.

Сагласан је да се уради буџетска контрола од стране буџетске инспекције и сагласан је са одлуком о забрани пријема радника у Општинској управи и јавним предузећима и установама Општине Смедеревска Паланка. Истакао је да је изненађен и незадовољан одлуком о разрешењу јавног правобраниоца и начелника Општинске управе и да ове одлуке не признаје и да ће наведена лица наставити да обављају своје дужности до коначног решења од стране судских институција. Напоменуо је да ће користити сва средства да буде заштићен у делу његових права као председник Општине.


Конференцију за медије одржао је и Привремени орган Општине Смедеревска Паланка где је председник Привременог органа Владан Старчевић истакао нереалност предлога ребаланса буџета. Такође је истакао нереалност извештаја о раду јавних предузећа и установа јер нису приказане све обавезе а неки извештаји су и непотписани што је био главни разлог за позивање буџетске инспекције. Истакао је проблеме у вези располагања буџетским средствима јер су средства за 6 месеци потрошена за 5. Истакао је први задатак Привременог органа да се реши проблем снабдевања водом јер је у вези тог питања недовољно рађено и пропуштена је шанса да се приступи средствима НИП-а претходне године. Нагласио је да је предложени нацрт буџета виртуелни јер је списак жеља иза којих не стоје реални извори средстава. Главни проблем за доношење одлука је непостојање тачне евиденције формираних обавеза. Истакао је да постоји проблем да се добију подаци јер начелник Општинске управе не жели да их да Привременом органу. Као пример је истакао да је начелник Општинске управе са четири ставке у извештају о раду и извештају о оствареним приходима и расходима оправдао 53 милиона динара утрошених средстава без неког посебног труда да то образложи.

Као пример како се ради у Општини Смедеревска Паланка истакао је да је председник Општине за свог саветника поред толико пољопривредних инжењера изабрао пољопривредног техничара.

Најавио је чешће конференције за медије да би јавност била боље информисана о активностима Привременог органа.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine