петак, 4. јануар 2008.

Семинар "ПРИМЕНА СПОРАЗУМА ЦЕФТА 2006."

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ И СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

у сарадњи са Бироом за регионалну сарадњу, Одбором за привредни систем и Одбором за економске односе са иностранством, уз подршку СРБ ПРОКОМИТЕТ-а, организује семинар

ПРИМЕНА СПОРАЗУМА ЦЕФТА 2006.

Нови мултилатерални Споразум о слободној трговини у региону Југоисточне Европе, ЦЕФТА 2006, од 22. новембра 2007. године примењују све земље потписнице. Бесцаринска трговина, дефинисана овим Споразумом, утицаће на повећање производње и запослености, шири асортиман, већу конкурентност, већи прилив инвестиција и на свеукупни економски просперитет земаља Региона.

Семинар ће бити одржан у уторак, 22. јануара 2008. године, у Привредној комори Србије, Београд, Теразије 23/II, велика сала, са почетком у 10,00 сати.

Програмом је обухваћено следеће:

  • 10,00 Поздравна реч
  • 10,10 Регионална сарадња и улога привредних комора у примени Споразума ЦЕФТА 2006 - Миливоје Милетић (Биро за регионалну сарадњу ПКС)
  • 10,45 Информација о приступању Србије ЕУ и СТО - Мирјана Симић (Одбор за привредни систем ПКС)
  • 11,00 Пауза (хладни бифе)
  • 11,15 Правила о пореклу производа и кумулација порекла према одредбама ЦЕФТА 2006 - Тихомир Богићевић (Управа царине Србије)
  • 12,45 Пауза (кафа и вода)
  • 13,00 Царинске процедуре и олакшице у трговинским и транспортним документима - Вукан Вујачић (Траншпед протеам, Београд)
  • 14,15 Питања и одговори

Семинар је намењен предузећима која послују са земљама потписницама Споразума ЦЕФТА 2006, органима и организацијама Владе РС, дипломатским и конзуларним представништвима, представништвима привредних комора, међународним организацијама и представницима медија.

Семинар је без котизације.

Потребно је долазак потврдити на тел/факс: 011/3235-307 и 011/3238-612, e-mail: cesopks@pks.co.yu, www.pks.co.yu

Према информацији са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine