недеља, 13. јануар 2008.

Покренута је прва социјална мрежа на српском језику посвећена локалним изборима у Србији 2008.

Покренута је прва социјална мрежа на српском језику посвећена локалним изборима у Србији који ће се одржати 11. маја 2008.г. на адреси http://lokalniizbori.ning.com/.
Локални избори који су пред нама су веома важни јер од квалитета рада одборника у великој мери зависи и квалитет живота нас грађана Србије.
Да бисмо направили исправан избор потребно је да кандидатима за одборнике пружимо прилику да изнесу своје ставове, своју визију развоја Општине, стратешки и акциони план свог рада ако буду изабрани за одборнике, и да представе своје сараднике који ће у наше име следеће четири године доносити одлуке од значаја за нас који живимо у општинама Србије.
Ова социјална мрежа послужиће као савремени начин за комуникацију коришћењем сервиса интернета. Такође ће и кандидати за одборнике имати прилике да демонстрирају своје умеће да на савремен начин презентирају своје поруке, да представе себе и да покушају да нас убеде да гласамо за њих.
Овај блог биће један од канала да заинтересовани грађани афирмишу проблеме са којима се сусрећемо и своје виђење друштвено-економског развоја општина у Србији и да поставе питања на која будући одборници морају да знају одговор да би заслужили наш глас.
Чланство у овој социјалној мрежи је једноставно јер је она јавна и свако ко има е-маил адресу и приступ интернету може да се пријави и да је са лакоћом користи. Изабрана је платформа која је високопоуздана, у пракси доказана, флексибилна за подешавање и ( што је посебно важно јер сви који користе интернет незнају енглески) са могућношћу локализације корисничког интерфејса на српски језик - ћирилично писмо. На палтформи Ning тренутно је покренуто више од 100 хиљада социјалних мрежа које покривају најразличитије области са више милиона корисника. Коришћење свих сервиса је бесплатно.
Позивају се представници политичких странака и група грађана који учествују у изборној трци да искористе овај комуникациони канал за презентацију својих ставова. Њихова умешност да користе интернет може да допринесе да обезбеде додатну подршку посебно у редовима оних који интернет редовно користе а којих је сваким даном све више.
Пошто је реч о напредној социјалној мрежи свако од чланова мреже може да формира групу својих пријатеља чланова мреже са којима ће интензивније комуницирати као и свој блог (интернет дневник) где ће презентирати своја размишљања о неким актуелним питањима о којима жели да нешто јавно каже а такође може да формира и интернет форуме као места где ће се дискутовати о темама од значаја за квалитет живота у нашим општинама. Форуми могу (и биће) да буду тематски (на пример: комунална питања, основно и средњошколско образовање, функционисање локалне самоуправе, локални економски развој, итд.) али и по Општинама или деловима општина ако је тематика специфична и претпостављате да неће интересовати шири круг чланова мреже (на пример форум "Смедеревска Паланка" за питања од значаја за Општину Смедревска паланка, или форум "МЗ Колонија" за питања од значаја за грађане МЗ Колонија у Општини Смедеревска Паланка, или форум "Економски развој локалне самоуправе").
Члановима ове социјалне мреже на располагању су могућности да презентирају фотографије за које сматрају да могу да буду интересантне другима а такође и видео и тонске записе са својих активности.

Да бих олакшао коришћење сервиса почео сам са превођењем корисничког интерфејса. Тренутно је преведено око 50% текста што је сасвим довољно за већину ситуација коришћења мреже.
Општа препорука свим политичким странкама и групама грађана које ће учествовати на изборима за локалне органе власти у циљу максимизације ефеката своје презентације преко интернета су следеће:
  • Направити јасну и прецизну комуникациону стратегију која ће укључити и компоненту коришћења сервиса интернета
  • Припремите благовремено све материјале за учешће у кампањи у дигиталној форми
  • Обезбедите барем један рачунар за потребе кампање са ласерским штампачем и везом на интернет.
  • Обезбедите лице које ће сво време кампање бити у могућности да вам пружи неопходну техничку помоћ у коришћењу рачунара и друге техничке опреме
  • Закупите АДСЛ (асинхрону дигиталну претплатничку линију) са брзином од барем 512 Кб/с. Тада добијате своју стационарну е-маил адресу и могућност да 24 сата дневно будете на интернету. Уколико не постоји наведена техничка могућност може да се користи и класична веза путем модема уз ограничења које он има.
  • Отворите електронску адресу на неком јавном серверу (Гугл, Јаху, итд.)
  • Отворите свој блог (online дневник) на неком јавном блог серверу
  • Отворите свој канал за публиковање видео материјала са својих промоција
  • Отворите јавни налог на серверу за фотографије са ваших манифестација
  • Обезбедите лице које ће дигиталним фотоапаратом, диктафоном и дигиталном видео камером снимати ваше активности и припремати их за публиковање преко интернета.
Као допуна овој социјалној мрежи за потребе публике формиран је и блог "Видео наслови" на адреси http://videonaslovi.blogspot.com/ где ће се на бази пажљиво изабраних кључних речи презентирати најновији видео записи са разних канала за публиковање видео садржаја. Бројне корисне информације (линкови ка законима, веб адресама политичких странака, разне анкете, итд.) могу да се нађу и на пратећем блогу "Локални избори у Смедеревској Паланци 2008." на адреси http://liusp2008.blogspot.com/.
Уколико вам је потребна помоћ за реализацију ваше изборне кампање или да користите расположиве сервисе интернета на иновативан начин стојим Вам на располагању. Захваљујући могућностима интернета техничка помоћ је могућа на свим дестинацијама где је приступ интернету могућ, односно где постоји телекомуникациона инфраструктура.
Неке од информација које могу да буду значајне за ваше ангажовање у изборној кампањи (било као грађанина заинтересованог да направи најбољи могући избор или као члана тима ваше групе која је укључена у кампању) биће јавно доступне свима без разлике а неке ће бити само за чланове мреже. Чланством у мрежи добијате приступ специфичним информацијама до којих на други начин не бисте могли да дођете.
Свака сугестија којом ће се унапредити презентација ставова који воде избору најбољих одборника применом сервиса ове социјалне мреже биће добродошла. Укључите се у јавни дијалог о будућности Србије.

мр Милан Милошевић
Тел. 064/1904460
Е-пошта: milanmmilosevic@gmail.com

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine