петак, 25. јануар 2008.

Најава догађаја: Састанак потенцијалних организатора међународних волонтерских кампова у Србији

Преносимо информацију са сајта Младих истраживача Србије.
Састанак потенцијалних организатора међународних волонтерских кампова у Србији

биће одржан у среду, 30. 01. 2008. године са почетком у 12:30 часова (предвиђено трајање до 3 сата) у Београду у просторијама Леонардо центра, Краљице Наталије 21 (бивши назив улице Народног фронта)

ПРОГРАМ ДЕШАВАЊА

  • Презентација рада Волонтерског сервиса Младих истраживача Србије (национални сервис за размену међународних волонтерских програма у The Alliance, и придружена чланица Service Civil International и Youth Action for Peace);
  • Како се одвија међународна размена волонтера;
  • Шта је међународни волонтерски радни камп (типови-тематике кампова, трајање, узраст, број волонтера, и сл.);
  • Како се дефинишу обавезе Волонтерског сервиса Србије и локалног партнера, организатора кампа (трошкови, временски оквири у припреми, реализацији, извештавању и сл.);
  • Међународна правила која морају бити испоштована у реализацији кампа (обучен камп лидер, стандарди у организацији дужине рада, непрофитабилност рада, и сл.);
  • Предности и добити за организаторе кампова у Србији;
  • Питања и одговори.

За презентацију наведених тема и одговоре на ваша питања биће задужени:

  • Јелена Ристић, координатор волонтерских програма МИСа,
  • Душица Трнавац, пројектни менаџер МИСа,
  • Досадашњи партнери МИСа у организацији међународних кампова у Србији.

Све заинтересоване учеснике молимо да потврде долазак до понедељка, 28. 01. до 16 х, телефоном на 011 311 13 14 или нa е-mail: office@mis.org.yu.

Свим гостима из унутрашњости биће рефундирани трошкови пута на основу приказаних карата.

ДОБРОДОШЛИ!
МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ СРБИЈЕ

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine