четвртак, 31. јануар 2008.

ПОДСЕТНИК: Председнички избори у Србији 2008. (online ресурси)

У недељу 3.2.2008.г. одржавају се Председнички избори у Србији. После првог круга избора у другом кругу бира се један кандидат од 2 најбоље пласирана и то:

1. Томислав Николић

2. Борис Тадић.

Достављамо низ online ресурса о председничким кандидатима, њиховим ставовима, њиховој визији Србије у годинама које су пред нама, ...

Фотографије председничких кандидата:

1. Томислав Николић
2. Борис Тадић.
Са ставовима два председничка кандидата можете се упознати и преко снимка суочавања на 1. каналу РТС емисије ИЗЛOГ (Срeдa, Jaнуaр 30, 2008 21:10 ТВ1)

Прeдсeднички кaндидaти Тoмислaв Никoлић и Бoрис Тaдић су гoвoрили o oсaм тeмa у кojимa су имaли пo три минутa зa увoднo и зaвршнo излaгaњe. Зa свaку тeму прeдвиђeнo je билo пo три минутa и joш минут зa рeплику.

Линкови су:

Званичне интернет презентације кандидата за председника Србије су:

  1. Томислав Николић http://srs.org.yu/svimsrcem/
  2. Борис Тадић http://www.boristadic.org/

Званичне презентације политичких странака из којих су председнички кандидати:

  1. Томислав Николић http://srs.org.yu/
  2. Борис Тадић http://www.ds.org.yu/

Званични канали за дистрибуцију видео прилога o председничким кандидатима на YouTube су:

  1. Томислав Николић http://youtube.com/user/SvimSrcem
  2. Борис Тадић http://youtube.com/user/DemokratskaStranka

Одреднице о председничким кандидатима преко Гугл-а су:

  1. Томислав Николић: упит
  2. Борис Тадић: упит.

Остале корисне информације у вези избора:

Републичка изборна комисија http://www.rik.parlament.sr.gov.yu/ .

Химна "Боже правде"

НАЈАВЉУЈЕМО:

Пред нама су локални избори заказани за 11.5.2008.г. па зато препоручујемо да се укључите у прву социјалну мрежу посвећену локалним изборима и функционисању локалне самоуправеу Србији. Очекује вас пуно корисних информација и могућност да размењујете занања и вештине за креирање локалних изборних кампања и да презентирате свој рад (програме, фотографије, летке, видео записе, итд.).


Посетите Lokalni izbori u Srbiji 2008.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine