субота, 12. јануар 2008.

Најава догађаја: VIII међународна конференција о електронској трговини и електронском пословању Е-трговина 2008

VIII Конференција Е-трговина 2008 одржаће се традиционално на Палићу од 16.04. до 18.04.2008. године.

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Упознавање привредника са актуелним трендовима у области е-пословања и могућностима да приказана решења и искуства, примене у свом окружењу

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

  • B2B и B2C е-цоммерце
  • Интернет маркетинг
  • Правни аспекти електронског пословања
  • Платне картице и системи плаћања на Интернету
  • Системи заштите ел.трансакција на Интернету
  • E-banking
  • Брокерско пословање на Интернету
  • Улога осигурања у процесу е-трговине
  • Управљање процесима доставе робе
  • M-commerce

Корисни линкови:

На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine