среда, 16. јануар 2008.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТИМА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије - Удружење информатичке делатности

организују у петак, 18. јануара 2008. У 11.00 часова

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТИМА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА

Учествују:

  • - Ђуро Војновић, ПКС
  • - Драган Спасић, ПТТ Србија
  • - Александар Лагатор, НБС
  • - Срећко Атанасковић, e-SMART systems
  • - Жељко Шкрњуг, NetSet
  • - Небојша Ђурић, е-трговина

Модератор:

  • - Никола Марковић, ДИС

Скуп се одржава у Привредној комори Србије

Београд, Теразије 23. Велика сала на 2. спрату

На јавној расправи су следећи правилници:

Предлози, примедбе и сугестије се могу послати електронском поштом на адресу pravilniciep@mtid.sr.gov.yu.

Доношење измењених правилника један је од кључних корака ка пуној имплементацији Закона Законом о електронском потпису, а што ће допринети даљем развоју електронске управе и електронског пословања у Републици Србији.

Извор: Са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine