недеља, 13. јануар 2008.

Најава догађаја: Научни скуп:ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ У 2008. ГОДИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
и
САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ

Научни скуп:ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОМЕНЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ У 2008. ГОДИНИ

ОРГАНИЗАТОРИ:

 • УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 • САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ
ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 • Достигнути ниво транзиције привреде и друштва
 • Кључни проблеми и даљи правци транзиције у Србији
 • Институционалне претпоставке процеса транзиције у функцији раста и развоја РепубликеСрбије

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА

 • 27. 02. 2008. године

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

 • Крагујевац, Економски факултет
ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ

 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
 • (за Научни скуп)
 • Ђуре Пуцара бр. 3
 • 34000 Крагујевац
 • Тел. 034/ 303 502 и 303 504
 • Фаx. 034/ 303 516
 • Е-маил: ekfak@kg.ac.yu и efprodfin@kg.ac.yu

 • Рок за подношење пријаве: 10. 01. 2008.
 • Рок за достављање радова: 15. 02. 2008.
КОТИЗАЦИЈА
 • За све учеснике Научног скупа који немају реферат, потребна је уплата котизације у износу од 5.000 динара на текући рачун Факултета 840-5700666-83
На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine