четвртак, 10. јануар 2008.

Јавна расправа о правилницима о електронском потпису

Министарство за телекомуникације и информатичко друштво отворило је јавну расправу о четири правилника за издавање електронског потписа. Реч је о правилницима који треба да омогуће развој електронске управе и електронског пословања у Србији. То су следећи правилници:

Ваше предлоге, примедбе и сугестије можете послати електронском поштом на адресу pravilniciep@mtid.sr.gov.yu. Јавна расправа ће трајати наредних 15 дана, закључно са 25. јануаром.

Доношење измењених правилника у вези са Законом о електронском потпису један је од кључних корака ка пуној имплементацији Закона, што ће допринети даљем развоју електронске управе и електронског пословања у Републици Србији.

Информација са адресе.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine