петак, 11. јануар 2008.

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ за општине укључене у Пројекат
''Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите''

Министарство рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, уз финансијску и стручну подршку Одељења за међународни развој Владе Велике Британије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке, реализује пројекат ''Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите''.

Једна компонента овог пројекта посебно је усмерена на унапређење планирања социјалне политике на локалном нивоу, односно развој одрживих локалних и међуопштинских услуга социјалне заштите.

Током прве фазе реализације, а на основу јавног конкурса, изабране су укупно 24 општине (12 појединачних и 3 међуопштинске пријаве) са којима је потписан Меморандум о сарадњи чиме су створени услови за подршку процесу развоја локалних и међуопштинских стратешких докумената у области социјалне политике.

Општине укључене у пројекат:
Суботица, Кикинда, Кањижа, Стара Пазова, Зрењанин, Вршас, Бела Црква, Пландиште, Алибунар, Лозница, Ваљево, Чачак, Ивањица, Крушевац, Бор, Зајечар, Књажевац, Сокобања, Јагодина, Свилајнац, Деспотовац, Рековац, Параћин, Ћуприја.

Друга фаза пројекта усмерава се на подршку спровођењу усвојених стратешких докумената и у том смислу, овај интерни позив је отворен за локалне самоуправе које су у оквиру овог пројекта успешно окончале процес стратешког планирања.

Општи и посебни услови конкурса, процедуре и рокови садржани су у Смерницама за подносиоце пријава. Формати / обрасци за пријаву са смерницама за њихово попуњавање налазе се у прилогу овог позива.

На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine