понедељак, 19. новембар 2007.

Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији у 2007. године

Републички завод за статистику спровео је истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији у 2007. години. Вршена су два посебна истраживања за домаћинства и предузећа. Ове године истраживањем је обухваћен и финансијски сектор (банке и осигуравајућа друштва). Истраживања су спроведена по EUROSTAT методологији, на територији Републике Србије. На основу истраживања Републичког завода за статистику добијени су следећи резултати о употреби Интернета и коришћењу сервиса еУправе (еGovernment):
Домаћинства:
При истраживању кориштен је узорак од 2000 домаћинстава.
1. Употреба Интернета:
 • Интернет у Србији има 26,3% домаћинстава;
 • Највећи број домаћинстава има модемски прикључак на Интернет (73,4%), WAP i GPRS користи 16,1%, а ADSL 12,1% домаћинстава;
 • Широкопојасну (broadband) Интернет конекцију користи 7,3% домаћинстава у Србији. Наиме, осим што омогућава бржу приступ Интернету, широкопојасна Интернет конекција представља и један од основних показатеља развијености употребе информационо-комуникационих технологија у Европској унији од 2005 (проценат домаћинстава која поседују овај вид конекције);
 • Број корисника Интернета повећао се у односу на 2006. годину за 3%;
 • Преко 1 700 000 лица користило је Интернет у протекла три месеца;
 • Преко 850 000 лица користи Интернет сваког дана.
2. Коришћење сервиса еУправе (еGovernment):
 • Број корисника електронских сервиса јавне управе повећао се у односу на прошлу годину за 40 000;
 • Електронске сервисе јавне управе у Србији користи преко 230 000 лица;
 • Највећи број испитаника у последњих три месеца истраживања користио је Интернет за добијање информација са Web Site-ова јавних институција (79,5%), чак 57,3% испитаника је са истих преузимало званичне формуларе (и то – изводе из матичних књига рођених/умрлих 64,5%, лична документа – 34,5%, регистрација возила 23,9% итд), а 33,3% испитаника је попуњене обрасце и слало путем Интернета.
Предузећа:
При истараживању кориштен је узорак од 1000 предузећа.
1. Интернет у предузећима:
 • 90,6% предузећа има Интернет прикључак;
 • 46,7% предузећа користи модемску dial-up конекцију
2. Коришћење сервиса еУправе (еGovernment) у предузећима:
 • Број предузећа која користе електронске сервисе јавне управе повећао се са 48,6% (2006), на чак 60,5% у 2007. години;
 • 84,4% предузећа користи електронске сервисе јавне администрације за прибављање информација, 75,5% за прибављање образаца, а 46,2% за враћање попуњених образаца.
3. Web Site:
 • 61,8% предузећа која имају Интернет прикључак поседују Web Site.
Остали резултати истраживања показују да у Србији:

 • 34% домаћинстава поседује рачунар. У Београду 45,4% домаћинства има рачунар, у Војводини 34,4%, а у централној Србији 26,3%. Преносиве, laptop компјутере има 3,8% грађана Србије;
 • Компјутер има 74,9% грађана чији је приход већи од 600 EUR, док, међу онима чији је приход упола мањи од тога, компјутер има њих 20,5%;
 • У последња три месеца је 29,9% становника Србије користило рачунар;
 • Чак 65,4% становника Србије никада није користило рачунар.
Напомена:
Подаци су преузети из публикације Републичког завода за статистику „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2007“, http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/prpub.htm
На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine