петак, 02. новембар 2007.

Конференција "Професионални развој запослених у образовању – стандарди професије"

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за учешће на Конференцији

„Професионални развој запослених у образовању – стандарди професије“

која ће се одржати у Сремским Карловцима, у хотелу „Дунав“, од 27. до 29.11. 2007. године.

Циљ Конференције је да пружи информације о досадашњим активностима у оквиру успостављања система професионалног развоја у образовном систему Републике Србије и земљама у окружењу. Конференција треба да допринесе размени знања и искуства при успостављању стандарда знања, вештина и способности наставника, васпитача и стручних сарадника – стандарда професије.

Уколико сте наставник, васпитач или стручни сарадник, односно запослени у образовању и сматрате да можете да дате свој допринос раду Конференције, молимо Вас да попуните пријавни формулар који можете преузети овде:

Пријавни формулар

Попуњен формулар послати на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања/ Центар за професионални развој запослених, Фабрисова 10, 11 000 Београд, са назнаком „Пријава за учешће на конференцији – конкурс“, или на е-mail: sjesic@zuov.sr.gov.yu са назнаком – „Конкурс“.

Уколико будете изабрани на конкурсу, трошкови Вашег учешћа биће покривени од стране Завода, односно Пројекта који Завод реализује са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (SDC).

Конкурс је отворен до 10. новембра 2007. године.


Најновији наслови на блогу Паланка OnLine