четвртак, 8. новембар 2007.

Наградни конкурс за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.“

Преносимо текст наградног конкурса за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.“


ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Фабрисова 10, 11000 Београд
у сарадњи са Мicrosoft-oм
расписује
НАГРАДНИ КОНКУРС
за основне и средње школе

КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.

Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови, који треба да буду састављени од три члана .
Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе.
Пријављеним наставницима је омогућена размена мишљења о Конкурсу на мрежном форуму сајта Завода.
Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода.

Регистрација тимова основних школа


Основне школе

Средње школе

Регистрација тимова

07.11.2007.-14.12.2007.

03.12.2007.-25.01.2008.

Достављање радова

03.12.2007.-25.01.2008.

28.01.2008.-07.03.2008.

Рад би требало да представља приказ тематске целине која ће бити обрађена интердисциплинарно и која ће се реализовати на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси, да повезује садржаје бар два предмета који се изучавају у току школовања и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 2MB (у зипованом или оригиналном PPT облику).

Резултати конкурса биће објављени до половине маја 2008. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2008 .
За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде:

  • Прва награда: Лаптоп за сваког члана тима .
  • Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима .
  • Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима.

Најуспешнија основна школа и најуспешнија средња школа биће награђене штампачем.
Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine